Uttalelse om kjøp av nye T-banevogner

Publisert av Ola 08.05.2024

osa_logo
I lys av det pågående folkemordet som skjer i Gaza og den økende volden og fortrengningen av palestinere på Vestbredden, så mener OSA at det palestinske folket blir brutalt dehumanisert og sviktet. OSA mener det er tragisk at Oslo Kommune blir indirekte involvert i legitimering av ulovlig okkupasjon.

Anbefalinger fra Norsk UD fraråder samarbeid med selskaper som jobber i de ulovlige bosetningene:
«Norge har i lang tid vært tydelig på at den israelske bosettingspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må opphøre. Dette er slått fast i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, inkludert i resolusjon 2334 (2016). Det er også fastslått av Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) i saken om Den israelske muren (2004), hvor det det klargjort at de israelske bosetningene utgjør et brudd på humanitærretten og menneskerettighetene.»

Fagforbundets femte ordinære landsmøte vedtok å stille seg bak den internasjonale BDS-bevegelsen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner), og arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel.

Fagforeningen ELA (Euskal Langileen Alkartasuna) har tidligere krevd av bedriftsledelsen at CAF skal trekke seg fra Jerusalem Light Rail prosjektet. CAF har avvist kravet.
Sporveien har på bestilling fra Oslo kommune nok en gang kjøpt materiell fra CAF. Bestillingen er på 20 T-banevogner og skal dekke opp for økt kapasitet når Fornebubanen ferdigstilles.

OSA er sterkt kritisk til at Sporveien/Oslo Kommune involverer seg med et selskap som vil opprettholde bygging og drift av trikk på okkupert jord.

OSA krever at Oslo kommune og Sporveien legger press på CAF om å trekke seg ut av okkuperte områder i Palestina.08.05.2024

Uttalelse fra Oslo Sporveiers Arbeiderforening- CAF-mai2024-nett