Uttalelse om CAFs engasjement i Palestina

Publisert av Ola 04.03.2020

Fagforeninger og andre organisasjoner i Baskerland har satt i gang mobilisering der det baskiske selskapet CAF oppfordres til å trekke seg fra Israels prosjekt for å utvide trikkelinja (JLR) som betjener det okkuperte palestinske territoriet i og rundt Øst-Jerusalem.
Israelske bosetninger på okkupert palestinsk territorium, inkludert Øst-Jerusalem, er ulovlige i henhold til folkeretten, da de bryter den fjerde Genève-konvensjonen.
Prosjektet på 11 milliarder kroner er for ny grønn linje og utvidelse av den røde linja. Prosjektet, som vil være OPS, vil omfatte finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av framtidige trikkelinjer i og utafor Jerusalem.

OSA-Uttalelse-CAFiPalestina-2020
CAF ble tildelt kontrakten i august 2019 av Israels finansdepartement, sammen med CAFs partner, det israelske byggefirmaet Shapir, som er oppført i den nylig utgitte FN-databasen over selskaper som medvirker til å bygge Israels ulovlige bosettinger.
Blant gruppene som har kommet med uttalelser er mange fagforeninger inkludert ELA (Euskal Langileen Alkartasuna) og de politiske partiene Podemos Euskadi og Podemos Nafarroa.
CAF blir påminna om at det franske selskapet Veolia måtte trekke seg fra JLR-prosjektet i 2015 etter å ha lidd alvorlig skade på omdømmet og mistet mer enn € 20 milliarder i kontrakter som et resultat av sin deltakelse i Israels kolonisering. Ved å gjennomføre dette prosjektet bryter CAF sine egne etiske regler som krever respekt for menneskerettighetene.
Fagforeningsseksjonen LAB-CAF har sendt ut følgende uttalelse (oversatt):
Arbeiderkomiteen til CAF forsvarer det palestinske folks menneskerettigheter, og fordømmer koloniseringen og apartheidstaten som det palestinske landet har vært underlagt siden 1948.
Arbeiderkomiteen til CAF fordømmer systematiske brudd på menneskerettighetene som palestinerne lider under, og vi krever at Israel stopper denne strategien.
CAFs arbeiderkomite støtter at det palestinske landet har rett til å være en stat, og vi krever en løsning på situasjonen for palestinske politiske fanger og flyktninger, basert på selvbestemmelse i Palestina.
CAFs arbeiderkomite krever at CAF trekker seg fra trikkeprosjektet i Jerusalem.
Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og FN har alle advart mot medvirkning i Israels bosetninger gjennom handel eller næringsliv. "Bedrifter spiller en nøkkelrolle i å tilrettelegge for den samlede bosettingsbedriften, og bidra til Israels inndragning av land og overføring av dens befolkning gjennom kommersiell utvikling," sa FNs menneskerettighets-kontor i fjor.

OSA støtter kravet fra våre baskiske kamerater/organisasjoner om at CAF må trekke seg ut av trikkeprosjektet på palestinsk jord.

Oslo, 4. mars 2020

Last ned uttalelsen som PDF her > OSA-Uttalelse-CAFiPalestina-2020