Uttalelse fra OSA Ung om Servicepunktene

Publisert av Ola 28.11.2017

Uten navn copy

Uten navn copy

#ruter sporer av igjen.

OSA ung sender en uttalelse i lys av vedtaket der Ruter vil legge ned servicepunktene og 19 sporveiens ansatte vil miste jobben. Denne handlingen anser vi som et ran av et fungerende godt servicetilbud til alle beboere og tilreisende. Turistene, pensjonistene og de uheldige som må kontakte hittegods får en ekstra utfordring til å tilegne seg kunnskapen som trengs for å komme seg frem i vår by.

Den kalde digitaliseringen av vårt samfunn bidrar #Ruter med, ved å prakke på beboere over på #Ruter sine apper, som til stadighet har en teknisk feil. Den menneskelige kontakten og dialogen uteblir, pensjonistene er ensomme og unge sliter med psykisk helse, den menneskelige kontakten er et bindeledd for et åpent samfunn uten at all informasjon skal bli tilegnet på applikasjoner som har feilmeldinger støtt og stadig.

Hvem er det som skal bistå alle disse menneskegruppene med informasjonen de ikke er i stand til å tilegne seg for egen maskin? De ønsker et informasjons punkt som kan informere dem om kollektivtilbudet og en ting eller to om hvor ting og tang er i Oslo, da kan det fort stå en kø med spørsmål til trikkeførere som må bistå så godt de kan og svare på spørsmål for å yte servicen, med full vogn av travle mennesker og forsinkelsen sniker seg på og servicen får dårlig kvalitet. Det har ringvirkninger ikke bare på den fremtidige menneskekontakten men også kollektivtilbudet i Oslo by. Ruter har et samfunnsansvar!

OSA Ung.