Uttalelse fra OSA baneklubben

Publisert av Ola 21.06.2018

MX-eksterior-front-SPV-02825Uttalelse 21. juni
Er vi på riktig vei i forhold til strategien «Best 2020»?
De ansatte har gjennom en årrekke deltatt aktivt i Best-strategiene. Forutsetningene for denne deltakelsen har hele tiden vært at vi skulle ha en fornuftig oppbygd organisasjon med nødvendig ledelse.

Vi opplever i disse dager at man utøker ledelsen kraftig. Innen Bemanningsavdelingen skal man nå ansette 9 nye ledere. Dette bryter med den strategien vi har ivret for, og vil få konsekvenser for vår videre deltakelse. Dersom man skal reversere effekten av «Best 2015» får man gjøre det over hele linja.

Togførerjobben er effektivisert maksimalt innenfor lov- og avtaleverk. Hverdagen oppleves til tider svært tøff. Ruteopplegget fra april -16 er uten sikkerhetsmarginer, noe som gjør at førerne mister tarifferte rettigheter selv ved små avvik. Og små avvik har vi mange av. Når vi krever tiltak for å oppfylle tariffens bestemmelser opplever vi trenering og handlingslammelse fra ledelsen. Senest opplevde vi det når vi ville ha tiltak på linje 2 allerede før påske. Først da solslyngsesongen slo til for fullt ble det opprettet hurtigvender på linjen, men når vi samtidig forlangte tiltak også på linje 1, 2a og 3 ble dette trenert ved at man ville diskutere hvor mange brudd på tariffen som skulle til før tiltak iverksettes! Der er vårt svar klinkende klart: Vi aksepterer ikke brudd på tariffen!

I mai -17 forlangte vi tidsstudier på alle linjer. Dette greide ikke ledelsen å organisere fort nok, slik at første forsøket ble mislykket. Sist høst forsøkte man igjen. Disse er til dags dato ikke ferdigstilt(!), men vi har kommet så langt at vi ser at man har for kort kjøretid på de fleste linjer.

Da arbeidet i billettkontrollen ble lagt om ble det veldig godt mottatt av de ansatte. Fra å jage etter bøter skulle man nå betales etter kontrollerte personer. Dette var veldig bra, men det som ikke er så bra er at man har økt det antallet som skal kontrolleres uten at man har ansatt flere kontrollører. Nå jages det tall!

I tillegg til det som er nevnt her har vi behandlinga av Servicepunktene, tolkninga av taxi-ordninga, kantineordninga og manglende parkeringsplasser for våre grupper på Tøyen, som helt klart viser ledelsens manglende evne til å se de ansattes behov. Vi trenger ikke flere ledere. Vi trenger BEDRE ledelse!

Best-strategien forutsetter trepartssamarbeidet. Vi oppfatter ikke at det er det som er ledestjernen til ledelsen. Derfor må vi vurdere vårt samarbeid om denne strategien.


For OSA T-baneklubben


Kjell Leirflaten
Iftikhar Hussain