Uttalelse ACER

Publisert av Ola 05.02.2018

UttalelseomNorgestilknytningACER-OSA-2018

OSAs årsmøte 31.1 vedtok følgende uttalelse om tilknytning til EUs energibyrå ACER.

Uttalelse om Norges tilknytning til EUs energibyrå ACER

Norge er siden den industrielle revolusjonen bygd på billig energi fra norske kraftverk. For videre utvikling av landet må vi sikre en stabil og billig energitilførsel. Norge vil trenge mer rein strøm i framtida. Vi må derfor sikre nasjonal kontroll over den viktige evigvarende energiressursen vannkrafta er.

Stortinget skal i løpet av våren 2018 behandle hvilken makt Norge skal avgi til ACER. En slik tilslutning vil flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet.

Acer kan pålegge EU/EØS-land å bygge flere kabler og bestemme hvor mye strøm som overføres.
I tillegg vil strømprisene bli høyere i Norge, noe som vil får konsekvenser for innbyggerne, kommuner og industri.

 

Derfor:

  • Norge må si nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER).

  • Stortinget må behandle saken med ¾ flertall på grunn av suverenitetsavståelse i henhold til Grunnlovens §115.

  • Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land

 

 

Oslo 31.01.2018

Årsmøte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, avd. 029 av Fagforbundet