Utsettelse av innføring av feriefritid

Publisert av Ola 14.03.2019

Ferie

 
 
 
 
 
 
 
 
OSA blei i dag enige med Sporveien om å utsette innføring av ferieskift til 1. januar 2020. Forutsetninga er at administrasjonen finner ut av de administrative, systemtekniske og juridiske sidene ved innføring av ferieskift.
Protokoll om dette blei undertegna i dag.
Utsettelse av innføring av feriefritid som ferieskift for skiftgående personell i Trafikken

Sporveien har sammen med OSA og YTF blitt enige om å utsette innføring av ferieskift for skiftgående personell i trafikken ett år fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Dette som følge av at endringen har medført administrative, systemtekniske og juridiske utfordringer som ikke er løst. Utsettelsen får ikke betydning for arbeidstakere som allerede har ferieskift, ref. overenskomstens § 3.7 (2016 – 2018) altså for verksted- og infrastrukturarbeidere.
Dette betyr at ansatte i trafikken ikke får feriefritid beregnet som ferieskift basert på turnus, men som feriedager i henhold til ferieloven i 2019. Altså 25 feriedager for alle ansatte. Den 6 ferieuken for ansatte fra og med fylte 60 år kommer i tillegg.
Frist for å søke om hovedferie for ansatte i Trafikken utsettes til søndag 31. mars, det gjelder både for T-banen og Trikken.
For ansatte som har søkt om og fått godkjent hovedferie vil feriefritiden bli endret til hele ferieuker, samt eventuelle enkeltdager om medarbeider har søkt deler av en uke. Dersom enkelte ansatte har spørsmål til sin ferieavvikling må vedkommende ta kontakt med sin leder, eventuelt sin lokale tillitsvalgte.