Utalelse OSA Hovedstyre : Full støtte til forslag om rekommunalisering av buss - uten anbud!

Publisert av Ola 18.11.2020


Oslo Sporveiers arbeiderforening har 18. november, 2020 vedtatt følgende uttalelse om rekommunalisering av buss i Oslo. 
Det er et samla hovedstyre som står bak tillitsvalgte og bussførerne i kampen for å ta bussen tilbake i kommunal regi. 

marit-streik
Skjermdump fra TV2 nyheter
Fulle støtte til forslag om rekommunalisering av buss – uten anbud
I Oslo har byrådspartiene gjort et godt arbeid med å fjerne private velferdsprofitører fra viktige velferdstjenester som blant annet helsetjenester, barnehagetjenester og renovasjon. Det har blitt bedre demokratisk kontroll på tjenestene, samtidig som de ansatte har fått tryggere lønns- og arbeidsvilkår.

Nå har byrådet sittet ved roret i Oslo i 5 år, og det er på høy tid at buss tas tilbake og driftes i egen regi (uten anbud).

Vi opplever nå en samla holdning fra LO-organiserte i bussbransjen i Oslo. Fellesforbundets avdeling 56 uttalte etter busstreiken i høst at de "har vært motstandere av anbud hele tida. Anbudsregimet har ikke vært bra for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Det har skapt mange problemer for de ansatte.” (NTB).

Kollektivtransporten har hatt stor vekst de siste åra, men dette kan ikke tilskrives anbud slik ruter og byrådspartiene tilsynelatende påstår. Det er et resultat av modige politiske beslutninger som har gjort det mulig: begrensning i biltrafikken sammen med investeringer i infrastruktur og materiell. Dette er beslutninger vi må se mer av i fremtiden for at vi skal klare det grønne skiftet, både i Oslo og nasjonalt.

OSA mener det er uansvarlig å bruke millioner av kommunebudsjettet hvert år til dobbeltfunksjoner, konsulentbruk og byråkrati til å drive anbudspolitikk. Dette er midler som må brukes til å utvikle en enda grønnere kollektivtrafikk og et enda bedre tilbud til byens passasjerer. Ved å drifte i egen regi (uten anbud) vil Oslo kommune være bedre rusta til å nå nullutslippsmåla i kollektivtrafikken innen 2028.

Sporveien er ett av de mest effektive og best drevne kollektivselskapene i Europa og verden, og klarer fint å drifte og vedlikeholde i egenregi. Modellen er enkel og lett overførbar til bussdrift. Med denne modellen sparer Oslo flere titalls millioner kroner i anbudskostnader årlig, samtidig som man ikke er forplikta til å ta ut millioner til profitt hvert år. Prioriteringen må være styrking av eksisterende tilbud.

Kollektivtilbudet til de reisende kan planlegges etter transportbehov på tvers av kommune- og fylkesgrenser gjennom interkommunalt samarbeid, som det allerede gjøres med trikk og T-bane i dag. Dette til tross for ulike kontraktsystemer.

OSA støtter fullt ut Rødt Oslos forslag om kommunal bussdrift i Oslo, uten anbud. Byrådet må allerede i 2021 starte prosessen med å ta anbudene tilbake i kommunal offentlig drift. OSA mener det er viktig at byrådet viderefører den rødgrønne linja også inn i kollektivtrafikken ved å ta tydelige grep som ikke kun ivaretar kommuneøkonomien og demokratisk kontroll, men også de ansattes medbestemmelse og arbeidsvilkår.


OSA hovedstyremøte
18. November 2020