Uheldig vinkling i Dagsavisen

Publisert av Ola 30.09.2019

dagsavisen.no-Anklager.Raymond.Johansen.for.Frp-politikk
I intervju i Dagsavisen (30/9-2019) med OSAs tillitsvalgt i Unibuss kan det se ut som OSA bestrider tariffsystemet i bussbransjen. Vi vil presisere at det er Bussbransjeavtalen som gjelder i bussbransjen. Trikk og T-bane har egen overenskomst med Sporveien. Eventuelle uenigheter om innholdet i avtalene skal være tema i hovedoppgjørere.

Det er ikke OSAs mening at Raymond Johansen (AP) driver FrP-politikk slik det framgår av Dagsavisens overskrift.
OSA er enig i at rekommunalisering av rutebuss i Oslo skal på agendaen. Bestillersystemet som er i dag (med administrasjonsselskapet Ruter) frarøver bussbransjen å bruke den kompetansen som ansatte i buss har.
Medbestemmelse for ansatte og innovasjon er tett sammenknytta. Når kommunen driver i offentlig egenregi er sjåførenes kunnskap om ruter, flaskehalser, korrespondanse ved knutepunkt, ​osv, avgjørende for kvaliteten i planlegging og gjennomføring av produksjonen. I dag gjennomføres dette med administrasjoner langt fra sjåfører. Sjåførenes kompetanse brukes ikke, medbestemmelse forsvinner og innovasjon og motivasjon bli skadelidende.