Trondheimsresolusjonen 2020 - del 6

Publisert av Ola 03.02.2020

VI.     EØS og fagbevegelsen

Det indre markedet i EU og EØS fungerer som en pådriver for en nyliberalistisk kapitalisme. Et viktig delmål er bruke et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen i land og mellom land. Via traktater, direktiver, forordninger og pålegg settes denne politikken ut i livet, ofte i strid med nasjonale lover og opparbeidede rettigheter. EØS er ikke noe klassekompromiss. Tvert om, systemet er udemokratisk fordi folkestyret undergraves, og usolidarisk fordi fagbevegelsen svekkes. På denne måten bidrar EØS til å styrke høyresida og arbeidskjøperne sin makt i det norske samfunnet.

 

dag-gjest
Seierstad (bilde fra LO i Trhkonf (Flickr)

Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale, kan vi kvitte oss med EU-direktiver om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer. Vi kan da også kreve at våre bestemmelser for reise-, kost og losji skal gjelde alle arbeidstakere i Norge, kreve at virksomheter med tariffavtaler skal prioriteres ved offentlig oppdrag, samt holde Norge utenfor Acer og EUs jernbanepakke fire.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer til fortsatt kamp mot EØS.