Trikkespor til besvær

Publisert av Linda 15.06.2021

Erling Dokken

Av: Erling Dokken, leder Personal- og ledelsesklubben, OSA 


Som jo alle vet så har Storgata vært stengt i en lengre periode pga. oppgradering av hele området i påvente av at Oslo skal sette i drift 87 nye trikker. Men for å kunne opprettholde trikketrafikken på et tilnærmet opprinnelig nivå ble det bestemt at det skulle legges trikkespor i Hausmanns gate, Chr. Kroghs gt og Stenersgata som en midlertidig løsning mens arbeidene i Storgata pågår, noe som har fungert aldeles strålende.


Disse sporene ble lagt som fullverdige trikkespor med vanlig høy standard og en kostnadsramme på nær 100 millioner kroner. Samtidig ble det satt som en forutsetning at disse sporene skulle graves opp igjen når arbeidene i Storgata er avsluttet.

Men for alle klarsynte ansatte i Trikken og Sporveien (å være klarsynt er for øvrig et av kriteriene for å få jobb i Trikken!) så ble det jo veldig fort klart at det å skulle grave opp igjen disse sporene når Storgata åpner er totalt meningsløst. Det har derfor blitt jobbet på ulike nivåer inn mot beslutningstakerne for å få gjort om på dette vedtaket. Og ikke minst tillitsvalgte fra OSA har spilt en vesentlig rolle i denne kampen, bl. a var noe av det første som ble gjort å forsøke å disiplinere egne ansatte til ikke å snakke om de nye midlertidige sporene, men de nye sporene!!

Når Storgata nå åpner om bare noen få uker vil vi ha fått en ny fantastisk flott strekning å kjøre trikk på og et noe forfallent område av Oslo har fått en sårt tiltrengt oppgradering.

Varslet kaos

Men, hvis ikke de nye sporene i Hausmanns gt, Chr. Kroghs gt og Stenersgata blir liggende og er klare for trafikk, så har vi i Storgata også fått en ting til, nemlig det som fort blir den største flaskehalsen i overflatedrevet kollektivtrafikk i Oslo, nemlig trikk og buss.

Selv om det så vidt vites ikke er endelig klart hvordan frekvens trikker og busser skal kjøre med fremover og heller ikke hvilke busslinjer som skal trafikkere Storgata, så kommer vi fort i den situasjonen at det kan bli bort i mot 100 kjøretøy (kanskje mer) som passerer gjennom Storgata hver time i hvert fall mellom 0700 og 2000 og da skjønner alle at dette kan bli veldig sårbart.

Men hvis vi da har muligheter for omkjøring via de nye sporene så vil konsekvensene av en stans i Storgata kunne minimaliseres. Og vi må huske at en stans i Storgata fort vekk forplanter seg til Jernbanetoget med de konsekvenser det får, og så Prinsens gate og så Stortorget osv osv, og det både for kollektivtrafikken, utrykningskjøretøyer mm.

Så nær, men…

Så vet vi også at vi har fått drahjelp av de som jobber for trikk over Grønland, noe som jo er blitt veldig aktuelt etter at ulike bydelsutvalg og kollektivreisende i Oslo har uttrykt sin misnøye med en del av de endringene som Ruter har foretatt den senere tid, bl.a. å fjerne trikken fra Schweigaardsgate og at linje 37 ikke lenger betjener Jernbanetorget. Dette er en gruppering som

OSA har hatt mye samarbeid med og det er også ansatte i Trikken som sitter i styret for denne grupperingen.

Det er dessverre er sterke krefter som jobber for at de nye sporene skal graves opp og det så fort som mulig. Dessverre er det slik at det er noen av dem som vi har ansett for å være våre støttespillere som er de ivrigste, dette fordi de heller vil ha sykkeltrase der hvor det i dag går trikkespor.

Skjermbilde 2021-06-15 kl. 19.22.54
Bildet: Forprosjekt transportplan Grønland

Men når vi samtidig vet at kommunen til stadighet «sutrer» over dårlig økonomi og alt hva pandemien har kostet kommunen at det begynner å fremstå som noe underlig å iverksette dette, da det kommer til å koste titalls millioner kroner å grave opp, fjerne kontaktledningsmaster og reasfaltere osv. at det er naturlig at noen begynner å lure på hvilken økonomisk sans fremtredende representanter i Oslo bystyre egentlig besitter.

Hva har vi så oppnådd?

Vi har oppnådd å få satt saken på den politiske dagsorden på en slik måte at de nye sporene var en egen sak i det siste bystyremøtet i Oslo. På forhånd var det en nærmest enstemmig samferdselskomite som hadde varslet at de ville gå inn for at sporene skulle bli liggende inntil det har kommet en endelig avklaring ang. trikk over Grønland. Men, dessverre, da saken kom opp til avstemning så snudde flertallet, med MDG i spissen, og det ble bestemt at kommunen skal bruke et tosifret beløp på å grave opp disse sporene i påvente av hva som blir konklusjonen i forhold til. trikk over Grønland.

De som overhørte debatten i bystyret merket seg også at MDG sin representant kom med usanne påstander i forhold til kvaliteten på de nye sporene, men ble stilt til veggs i forhold til dette av både Rødt og Høyre!

Dessverre var det svært lite lyd i pipa til både Ap og SV, noe som skuffet mange.

Denne utredningen har bystyret bestemt at forventes ferdig i slutten av 2022, altså slik at den kan behandles i løpet av 2023.

Og, det ble også bestemt at Sporveien skal være med å lage denne utredningen, ikke bare Ruter, noe vi selvfølgelig er svært glade for.

Det er klart, om blir de nye flotte sporene gravd opp igjen, vil det bli en ny kamp for å skaffe nye friske penger til å legge ned igjen de sporene som ble gravd opp for bare en liten stund siden (en ny kamp mot sykkelentusiastene) og kanskje kommer det andre interessenter på banen som ikke vil ha nye trikkespor i Oslo, det finnes nemlig en del av dem også.

Derfor er det viktig at alle gode krefter slår seg sammen, forsøker å gjøre det vi kan for å trenere vedtaket om å grave opp sporene. VI får håpe at politikerne i Oslo blir utsatt for så mye press fra ulike hold at de velger å bruke fornuften og lar sporene ligge inntil det foreligger en ferdig utredning av hva trikk over Grønland vil bety for Grønlandsområdet og for Oslo.

En svunnen tid, og fremtiden….

Og for artikkelforfattern sin del så er det liten tvil om at Grønlandsområdet har et stort potensiale i seg til å bli et fantastisk byrom og med den nye flotte SL – 18 som et viktig element, ikke bare som et transportmiddel, men også som et element som kan være med på å skape et inntrykk «av den perfekte lykke»!

Skjermbilde 2021-06-15 kl. 19.09.43

Bildet: Forprosjekt transportplan Grønland


Det kan også legges til at for de av oss som fortsatt husker den gang vi kjørte trikk gjennom Karl Johans gt. og kunne skimte kollegaene våre sitte ute på «Scotsmann» se dem vinke til oss stakkarer som var på jobb så er det en besnærende tanke å tenke på å gli stille og rolig gjennom Grønlandsleiret en flott lørdagskveld om sommeren og oppleve livet på serveringsstedene som (forhåpentligvis) kommer langs traseen fra orkesterplass.

Så min påstand er, da vil det i hvert fall ikke bli noe mindre populært å jobbe som trikkefører. Som sagt, inntil noe skjer så har vi alle en jobb å gjøre for å forene alle gode krefter for å jobbe for at trikk over Grønland blir en realitet og at det som i dag er avviksspor blir liggende (til evig ti