Trenger en digital oppvåkning

Publisert av Ola 10.12.2019

Trenger.en.digitaloppvåkning
ENKLERE HVERDAG: Produksjonsleder i Sporveien Oslo, Kjetil Borgen, på oppdrag med kollegene Glenn Johansen (t.h.) og Ilir Neziri for å rette feil på ledningsnettet til trikken.


Lettere å jobbe med en app enn papir


– Tidligere fikk vi arbeidsordrene våre på papir fra sjefen, men nå skjer alt i denne vedlikeholds­ appen. Det er veldig mye enklere for oss, forklarer produksjonsleder i Sporveien Oslo, Kjetil Borgen.
Han er ute på oppdrag sammen med kollegene Glenn Johansen og Ilir Neziri. Jobben er å rette feil som oppstår på de strømførende kablene til trikken i Oslo. Å slippe papir som blir borte er en lykke. I tillegg blir alt av rapportering mye enklere.
For ledelsen i Sporveien gjør de digitale rapportene det langt enklere å holde oversikt over hvor feil oppstår, hva som kreves for å rette feilen og om det er steder som er mer utsatte enn andre.
– Datafangsten fra vedlikeholdsappen gjør det langt enklere for oss å systematisere dette. Er det mange feil på en strekning er det kanskje på tide å gjøre en større oppgradering. Med skikkelig datagrunnlag er det enklere å argumentere for midlene som trengs, sier leder av asset manage­ ment i Sporveien Oslo, Odd Erik Berg.
Må unngå utenforskap
Den relativt enkle vedlikeholdsappen til Spor­veien er et godt eksempel på digital omstilling som fungerer godt. De ansatte har den kompe­tansen som kreves for å beherske teknologien. Men i Fagforbundet har man likevel en viss bekymring for de som sliter mer med overgangen til det digitale.

Les resten her > https://issuu.com/fagbladet/

DIGITAL OMSTILLING

Fagbladet Temahefte nr. 55