Streik under covid i Palestina

Publisert av Ola 16.11.2020

tulkarem
Smittetrykket
Forskjellige kilder opererer med forskjellige tall, men WHO melder 12. november om 719 nye smittetilfeller og 5 dødsfall, 617 til sammen. Smittetallet for Vestbredden og Gaza ligger på om lag 73 000, vel 65 000 har friskna til, 40 er på intensiven, 11 på respirator, men det ser ut som om kurvene er i ferd med å flate litt ut. Fra Ramallah hører vi at folk har slutta å være så redde sjøl om smitten nå er verre enn i starten. Palestinske myndigheter var raskt ute med å stenge ned så snart smitten var oppdaga. Nå vender folk tilbake til normalt liv, restaurantene og barene er åpne og folk treffes.

Lederen for New Unions Muhammed Blady, som flere har møtt, har vært blant de smitta og innlagt på intensiven, men er nå som vi kan se frisk og i full virksomhet igjen.

Okkupanten israel, hvor pandemien har spredd seg i fritt løp, har heller ikke bidratt til å redusere smitten, snarere tvert imot. De har vært avhengig av palestinsk arbeidskraft i perioden, og har laga flere høl i muren sånn at arbeidskraft kan strømme friksjonsfritt til og fra israelske bedrifter. Det finnes mange fortellinger om israelsk militære som dumper infiserte og sjuke arbeidere liggende i grøftekanten på sjekkpunktene for å overlate dem til seg sjøl og omsider bli plukka opp av et hardt belasta palestinsk helsevesen.
Streik i Geshori industrielle sone, Tulkarem
4. november la arbeiderne ved Yamit-fabrikken i Geshori ned arbeidet og gikk til streik.
Yamit Water Filtration Ltd. er en mangeårig israelsk industribedrift som produserer avanserte vannfiltre for jordbruk gjennom metallarbeid og profesjonell prosjektering og eksporterer dem til hele verden.

Fabrikken ligger en industriell sone, eller rettere en industriell koloni. Det israelske navnet er Nitze-nei Shalom som betyr Seeds of Peace. På palestinsk heter det Geshori. Området er omkransa av en høy betongmur, og i denne muren er det ei solid ståldør som er de palestinske arbeidernes eneste vei ut og inn. På arbeidsstedet er det ingen toaletter og ingen spiserom. Arbeiderne spiser ute blant industriavfallet. Porten inn til området er stengt i arbeidstida, og arbeiderne forteller at den ofte er bevokta av væpna vakter.

FU har besøkt den industrielle sona på studieturene våre. Mange har stått utafor porten inn til industriområdet som vi skimter på bildene under.

Geshori er en industriell sone eller koloni. For å forstå hvor tøffe disse arbeiderne er må vi forstå litt mer om forholda de lever under og hva de industrielle koloniene er.

På begynnelsen av åttitallet tillot israelske myndigheter oppføring av en kjemisk fabrikk i utkanten av Tulkarm. Fabrikken heter Geshori, og driver med resirkulering av plast. Denne fabrikken lå tidli-gere i den israelske byen Netanya, kun 12 km unna. Men innbyggerne i Natanya saksøkte fabrik-ken på grunn av forurensing, og derfor valgte eierne å flytte fabrikken til palestinske områder.

Tulkarms beliggenhet er ypperlig for plassering av en industriell sone, midt på «den grønne linja», midt på den israelske apartheidmuren. Muren fører til at sikkerhetsoppbudet er omfattende i områ-det. Det er kort avstand til det israelske markedet, og de israelske fabrikkeierne kan utnytte forde-len med underbetalt palestinsk arbeidskraft og manglende lovverk, unntatt fra israelsk arbeidslov-givning. Det fører til lønninger langt under israelsk minimumslønn, minimalt med rettigheter og manglende regler for farlig arbeid.

For å etablere fabrikken konfiskerte den israelske hæren 22 dunams land.(1 dunam = 1000 m²). Etter oppbygging av Geshori har et titalls nye fabrikker blitt etablert i området, blant annet Yamit-fabrikken.

De fleste virksomhetene driver med tung kjemisk produksjon, blant annet resirkulering av plast. Ar-beiderne forteller at fabrikkene er i drift når vinden blåser fra vest, for da faller nedfallet over pales-tinske områder. Når det en sjelden gang blåser østavind, stanses produksjonen.

Produksjonen ved fabrikkene foregår dag og natt, og palestinske arbeidere forteller at produksjonen også foregår om natta fordi det da kan brukes ulovlige produkter. Ledelsen behøver ikke å frykte at det skal dukke opp inspektører fra myndighetene. Det er ingen som kontrollerer utslipp og foruren-sing.

Dette er de særdeles krevende forholda palestinske arbeidere er prisgitt. En streik under sånne forhold er tøffe greier.

Streikevilje

Arbeiderne her har streika flere ganger tidligere. Den første i 2010, og denne kampen økte lønna og var det NU bygde seg opp på og som siden ga grunnlaget for anerkjenninga av New Unions som en av Palestinas «lands»omfattende fagbebevelse.

Streiken omfatter 75 produksjonsarbeidere, alle fra nærområdet, og mange av dem har jobba der i mer enn tjue år. De streiker fordi de ikke har de grunnleggende rettighetene som er fastsatt i loven, ikke pensjon, ikke lønn under sjukdom, og de fleste mottar kun minimumslønn uten kompensasjon for ansiennitet eller kompetanse. Arbeidsgiver nekter å etterkomme krav om å opprette tariffavtale.

Fagforeninga henvendte seg til selskapet i januar 2020 i håp om å forhandle fram en avtale som ville ordne arbeidsforholda på en ryddig måte og at det ville etableres en tariffavtale. Imidlertid har selskapet ikke svart på arbeidernes krav og siden januar har det ikke vært noen bevegelse. Dette førte til at arbeidskonflikten ble kunngjort 20. oktober, godt innafor den fristen som israelsk arbeidslov fastsetter. Arbeidsgiveren kan dermed ikke straffe arbeidstakerne for å ha deltatt i en streik eller sette inn streikebrytere.

Streiken tar sikte på å presse selskapet til forhandlingsbordet, men hvis de nekter å imøtekomme arbeidernes krav, vil kampen trappes opp.

Se video fra Tulkarems lokale TV-stasjon KolnasTV fra streika her https://fb.watch/1A3uJTU_1Y/

Melding fra de streikende søndag 15. november:
Samholdet er sterkt og vi opptrer enhetlig. I morgen skal vi delta på et rettsmøte om streiken da selskapet begynte å benytte ulovlig streikebryteri. Arbeidsgiver trakk seg etter at vi leverte begjæring om rettsmøte, men vi krever fortsatt at domstolen sanksjoner ham.

Vi ønsker våre palestinske kamerater lykke til i streiken!

Vi oppfordrer norske fagorganiserte til å vise sympati og solidaritet!
Støtt streiken! Send streikehilsen!
- enten som enkeltperson eller representant for flere.

Send den til kjer-n_at_online.no så formidler vi den til de strekende.

Hilsen Palkom FU
palkom