Støtteuttalelse fra OSA til de streikende i PBL barnehagene

Publisert av Ola 01.11.2022

Det ble brudd i forhandlingene i meklingen mellom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL (Private Barnehagers landsforbund) og dermed streik fra 17. oktober. Årsaken var, ikke overraskende, pensjon.

I denne streiken er det ene og alene PBL som står ansvarlig for konflikten, ved å nekte å levere på tidligere inngåtte avtaler om livsvarig AFP- tillegg. De samme rettigheter ansatte i resten av barnehagesektoren har. Dette er en kamp for en anstendig pensjon og OSA stiller seg bak de streikende barnehageansatte i PBL.

Når barnehager i det private blir subsidiert til både drift og pensjonskostnader gjennom det offentlige, skal det være et krav om at disse virksomhetene skal levere like gode pensjonsordninger som offentlig drevne barnehager. Arbeidstakere skal ikke rammes når barnehager privatiseres og private arbeidsgivere beriker seg på viktige velferdstjenester som barnehager.

En viktig yrkesgruppe som barnehageansatte, skal tas på alvor. Derfor gir OSA sin fulle støtte til de streikende barnehageansatte og deres kamp for en anstendig pensjon etter endt arbeidsliv.

PBL som arbeidstaker må nå ta sitt ansvar og rydde opp i denne konflikten og gi de barnehageansatte den pensjonen de fortjener og har krav på!

 

Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Hovedstyret
27.10.2022