Støtteerklæring til de streikende vekterne i NAF

Publisert av Linda 23.09.2020

Onsdag 16. september gikk vekterne i Norsk Arbeidsmannforbund ut i streik etter brudd i forhandlingene med NHO service.

Vekterne har i likhet med våre egne bussførere som også er tatt ut i streik, sakket akterut i forhold til en gjennomsnittlig norsk industriarbeiderlønn. Et krav som er viktig å få gjennomslag for, ikke kun for vekterne men for kampen for et samla norsk arbeidsliv, med mindre forskjeller og ei lønn å leve av for vanlige arbeidsfolk.

Vekterne har en viktig rolle i samfunnet vårt, og vi mener det må skapes trygge arbeidsplasser som er forankret i avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeid på kveld og natt er en stor belastning og skal kompenseres!

Det er ingenting umusikalsk over at vekterne nå streiker! Det er et eksempel å følge når man skal kjempe for sine rettigheter og lønn!

Oslo Sporveiers Arbeiderforening gir sin fulle støtte til de streikende vekterne i Norsk Arbeidsmannforbund.Skjermbilde 2020-09-23 kl. 11.45.51