Støtteerklæring til de streikende bussjåførene - FO

Publisert av Ola 21.09.2020

FO støtter de streikende bussjåførene i Fagforbundet. 
 
Vi støtter sjåførene i en nødvendig og rettferdig streik for å rette opp i økonomiske skjevheter og grunnleggende krav til trygghet og en mer forutsigbar arbeidshverdag. 
 
Bussjåførene er en viktig yrkesgruppe som binder sammen landet, kjører våre barn til skolen og de spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. De har over år blitt hengende etter lønnsmessig, og har fått en stadig mer uforutsigbar arbeidshverdag, med lange arbeidsdager, med pauser uten lønn. Dette er en streik for vår alles sikkerhet. 
 
Vi støtter dere i kampen, og ønsker dere lykke til.

Støtte-FO