Støtteerklæring til de streikende Bussjåførene

Publisert av Ola 24.09.2020

Fagforbundet Innlandet støtter Busstreiken. Bussjåførene har i de siste årene hatt en negativ lønnsutvikling. Dette på tross av avtalen fra 2007 med arbeidsgiver om at de skal opp på en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg til at lønna blir mindre verdt, får bussjåførene mindre tid til å gjennomføre pålagte og nødvendige sikkerhetskontroller før og etter turene. Dette kan få fatale konsekvenser. De ansatte skal ikke måtte bruke sin fritid til slik kontroll.
Støtte-Innlandet
Anbudsregimet får konsekvenser og passer ikke for offentlig sektor. Kollektivtransport er en offentlig oppgave som skal være i egenregi. Streiken viser tydelig at anbudsregime presser de ansattes lønns- og arbeidsvilkår og går på bekostning av sikkerheten til de som bruker kollektivtransport.

Fagforbundet Innlandet mener bussjåførene er modige som tar denne kampen og vi støtter dere!

En solidarisk hilsen fra Fagforbundet Innlandet