Støtteerklæring til busstreiken fra Norsk Sjømannsforbund

Publisert av Ola 30.09.2020

På vegne av Norsk Sjømannsforbund og forbundsleiar Johnny Hansen so oversender me fylgjande støtteerklæring til dykk.
Den kan nyttas slik dykk finn det best egna til fornuftig bruk.

Sjø

Norsk Sjømannsforbund støtter de streikende bussjåførene i Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Transportarbeidere på tvers av alle transportformer merker et økt press på lønns- arbeidsvilkår. Vi støtter helt og fullt bussjåførenes kamp for en arbeidsdag å leve med og en lønn og leve av, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

All lukke i kampen :)

Med venleg helsing

Stian Grøthe
Direktør politikk og myndighetskontakt Norsk Sjømannsforbund