Støtt de streikende vekterne og bussjåførene

Publisert av Ola 30.09.2020

logltv
Vedtatt av styremøtet i LO GLTV (Vestoppland) 22. september 2020.

Det pågår for tida to store streiker i norsk arbeidsliv, der vektere og bussjåfører kjemper for rettmessige krav.

Det er mange likhetstrekk bak hvorfor de streiker. Begge grupper har for mange år siden protokollført at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres. Samtidig har de sakket akterut, sammenliknet med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Lønn er en viktig forutsetning for rekruttering til enhver bransje. De krever derfor en lønn å leve av.

Begge bransjer er også preget av mye ubekvem arbeidstid, delte skift og en lite familievennlig arbeidshverdag. De krever derfor et arbeid å leve med.

Begge bransjer ønsker også utvikling gjennom kompetansehevende tiltak. Både vektere og bussjåfører trenger å føle at de blir satset på, i jobben. De krever derfor en bransje de kan ha en framtid i, og som de kan rekruttere til.

Dette er rettferdige krav som har bygd seg opp over flere år. Vekterne og bussjåførene har vår fulle støtte, og vi håper arbeidsgiverne snarlig tar kontakt for å innfri på disse punktene. Vi oppfordrer alle andre til å støtte dem.