Stem Rødgrønt!

Publisert av Ola 04.09.2019

Rune Aasen
Av Rune Aasen, leder
OSA-Sporet

I 18 år har vi hatt borgerlig styre i Oslo. Og vi som jobber i Sporveien ble til stadighet angrepet av Høyresiden og måtte kjempe med alt vi hadde for å unngå oppsplitting og privatisering. Takket være engasjerte tillitsvalgte og lojale medlemmer klare vi å stå i mot og vinne kampen mot privatisering!
Allikevel klarte vi ikke å vinne alle kampene mot de borgerlige kreftene. Administrasjonsbygget på Tøyen ble solgt ut sammen med store områder på Lambertseter. Dette måtte de, for å finansiere kollektivtrafikken som de i utgangspunktet var i mot. FrP hadde som hovedmål, og har det den dag i dag, at den eneste trikken de vil ha, er en nedlagt trikk. Noe Petter N. Myhre så tydelig poengterte i valgkampen hvor det tydelig kom frem at gummihjul var den eneste kollektivtrafikken han ønsket.
Selv om ikke Sporveien ble privatisert var Oslo i ferd med å selges ut, bit for bit, under det borgerlige styret. Velferdsprofitørene hadde gode tider under de borgerlige og tok ut millioner av våre skattekroner uten at noen stilte spørsmål ved det. Oslo Havn drives i dag av et tyrkisk selskap på 20 års kontrakt! Og arvesølvet vår, kraftproduksjon, skulle selges til Finland. Kortsiktig økonomisk vinning og oppskriften på en katastrofe for velferden vår.
Nå har de rødgrønne styrt byen i 4 år, og byen blir faktisk bedre og bedre. Søpla flyter ikke lenger i gatene våre. Luftkvaliteten er bedre enn på mange år, og unga våre kan vokse opp i byen uten fare for å bli sjuke av det. Det er en historisk satsing på kollektivtrafikk som skjer i disse dager, som er viktig for at Oslo i fremtiden skal ha et kollektivtilbud til alle. Viktigst er det at privatiseringa de borgerlige har drevet med i 18 år, nå er over. Og de rødgrønne har nå starta den store jobben med å rekommunalisere velferdstjenestene våre. Derfor jobber vi i OSA med å få politikerne til å rekommunalisere UniBuss. Et viktig grep for alle våre medlemmer på bussen. Men byrådet har også gjort en annen viktig ting her i Oslo. Tatt tilbake Hafslund! Dette sikrer inntekter inn til Oslo kommune som kan finansiere et bedre og tryggere velferdstilbud for alle.
Fagforbundets tillitsvalgte er medlemmenes advokater og skal forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivet skal være trygt for våre medlemmer. For å få til det må også tillitsvalgte ha gode arbeidsvilkår. Da trenger vi lydhøre arbeidsgivere som utfører den politikken som politikerne vedtar. Ikke minst må også politikerne være lydhøre til fagbevegelsen og fagfolka. Det er vi som sitter på kompetansen og vet hva som skal til for at Oslo skal være et bra sted å jobbe.
Vi kan aldri sette oss i den situasjonen at vi ender opp som jernbanen med oppsplitting og privatisering som regel og ikke unntaket. Derfor er det utrolig viktig at vi stemmer på de politikerne som lytter til oss. Ja, som lytter til fagbevegelsens alle tillitsvalgte rundt om kring.

Nå har vi kjempet i 18 år mot de borgerlige, og sett den raseringen de er ansvarlige for i Oslos arbeidsliv. Denne raseringen tar tid å reparere, og derfor ønsker vi et fortsatt rødgrønt bystyre med Raymond Johansen (AP) og Ordfører Marianne Borgen (SV). Kun da vil vi kunne nå de målene vi har satt oss, om at Oslo skal bli Norges beste arbeidsplass!

Stem rødgrønt for mindre forskjeller!