Søk om økonomisk støtte til studier

Publisert av Linda 25.01.2021


Søkerportalen for søknader om økonomisk støtte til gjennomføring av studier er nå åpen. Søknadsfristen er satt til 19.februar, 2021. Har du planlagt å søke studier denne våren, eller allerede begynt, kan det være lurt å lese gjennom OU fondets muligheter for økonomisk støtte. Du kan også søke Fagforbundets stipend ordning om støtte, dette finner du nederst i artikkelen. 


Skjermbilde 2021-01-25 kl. 15.53.05
Dato: 19.02.2021

Sporveiens OU fond


Sporveiens opplysning og utdanningsfond, også kjent som OU fondet er nå åpen for nye søknader om økonomiske tilskudd til studier. Fondet har som formål å stimulerer de som jobber i Sporveien til å øke egen kompetanse og utvikling gjennom studier og faglig påfyll. Du har muligheter til å søke om 12.500,- pr. Semester eller 25.000,- for ett fullt studieår. 

Men hva betyr dette egentlig? 

Dersom du tar grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs, kan du søke OU fondet om finansiering av utgiftene dine. Du står ganske fritt til hvilke studier du kan få støtte til, så lenge det er relevant for Sporveiens virkeområde. Allikevel er det viktig å huske at dersom det er direkte knyttet opp til arbeidet du i dag utfører så vil du ikke ha rettigheter til støtte, siden dette faller innunder din avdelings opplæringsansvar. Det vil si at dersom du arbeider som rørlegger i Sporveien vil du ikke få tilskudd til utdanning om du eksempelvis skal ta et mesterbrev i rørlegger faget. 

OSA mener det er viktig at ansatte og ikke minst medlemmer får muligheten til å utvikle seg faglig, med en økonomisk trygghet i bunnen. Tidligere har OU fondet gitt støtte til studier som for eksempel norsk kurs, studiekompetanse, pedagogikk, organisasjons og ledelse, fagbrev og mye mer. Dette gir deg en mulighet til å gå over i andre stillinger i bedriften, eller om du bare ønsker å videreutvikle deg selv. 


OU fondet gir også økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak for grupper. Det samme gjelder for disse søknadene at det skal være relevant for Sporveien, men ikke linket direkte opp til deltakernes daglige arbeidsoppgaver. Tidligere har det blitt gitt støtte til tiltak som studieturer, storytell seminarer eller bedriftsbesøk med et tydelig faglig innhold. 


Hvordan går du frem for å søke? 

Det er veldig viktig at du leser godt gjennom OU fondets statutter og retningslinjer før du søker. Du må fylle ut alle punktene i søknadsskjemaet og det er veldig viktig at all dokumentasjon som blir etterspurt ligger ved søknaden. Dersom du er usikker eller ikke har fått oversendt bekreftelse på betalte studier eller lignende, ta kontakt med sekretær i OU fondet. 

Du må også huske å ta kontakt med din nærmeste leder, slik at du får en anbefaling som skal ligge i søknaden. De fleste ledere har anbefalt mange slike søknader tidligere, så det er mange spørsmål du også kan få svar på der. 

Hva er viktig når du skal søke om støtte fra OU-fondet?

Først og fremst, sett deg inn i statuttene til opplærings- og utviklingsordningen. Når styret behandler søknader, så gjør de dette ut fra statuttene. Styret gjør da en vurdering på om tiltaket er å anse for innenfor eller utenfor OU-ordningens hensikt, og retningslinjer og kriterier for den aktuelle søknadskategorien.

Det er også viktig å sette seg nøye inn i søknadsskjemaet, og bruker tid til å fylle ut dette korrekt, innhente leders signatur og legge ved dokumentasjon som etterspørres.

Mer informasjon og søknadsskjemaer finner du på Sporveiens intranett her: 

Intranett OU fondet


Fagforbundets stipend ordning 

Dersom du ikke kvalifiserer til å få finansiering gjennom OU fondet, har du som medlem i OSA og Fagforbundet også muligheten til å søke Fagforbundets stipend ordning. Dette stipendet har som formål og støtte medlemmer som ønsker å øke sin kompetanse eller delta på opplæringstiltak. Stipendordningen gir deg maks 50% av utgiftene dine, men dekker ikke utgifter som dekkes av for eksempel OU fondet. Maks utbetaling for ett år er 15.000,- 


Hvem kan søke?

Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår.


Det kan søkes om støtte til

- Utdanninger ved universiteter og høgskoler
- Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
- Utdanninger i videregående skole og grunnskole
- Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
- Yrkesrelevante kurs/seminarer
- Kursutgifter/semesteravgift.
- Lærebøker/materiell/ kopi avgifter.
- Eksamensutgifter.
- Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting).
- Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
- Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.


Vedlegg som må legges ved i stipendsøknaden:

- Med dokumentasjon regnes faktura med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto/nettbank og kvitteringer. Skjermbilder    fra nettbank, mobilbank, vipps med forklarende tekst og bilde av kvitteringer godtas.
- Kopi av faktura er ikke godkjent dokumentasjon.
- Bekreftelse fra din arbeidsgiver som viser om de dekker eller ikke dekker noen av utgiftene dine.
- Bekreftelse på studieplass/kursplass

For å lese mer om Fagforbundets stipendordning eller søke om støtte les mer her:

Fagforbundets stipendordning