Skru på sjarmen for en fribillett!

Publisert av Ola 28.07.2019

Frikort1
Illustrasjon av Raphael Vaxelaire

Av Frode Eriksen, Unibuss

For bussførerne i Sporveien kan et besøk på Homansbyen Sjarmeskole være løsningen om en vil skaffe seg Sporveiens fribillett uten å måtte betale egenandelen.

«Norske bussbilletter er dyrest i Europa» skrev Norsk telegrambyrå i august i forfjor. Det viste seg raskt at påstanden var helt feil, og Faktisk.no fant kjappt ut at det var snakk om prisvekst, ikke prisnivå.

De bussansatte har imidlertid fått prisveksten i trynet ved at alle fribilletter ble påført en egenandel etter lønnsoppgjøret 2016 fordi arbeidsgiversiden ville bli kvitt alle ubenyttede fribilletter. For busselskapene måtte handle billetter til alle sine ansatte til full pris fra #ruter uansett om billettene ble benyttet eller ikke.
For busspensjonistene var fribilletten en slags erkjennelse av den viktige jobben førerne hadde gjort i arbeidslivet. En slags permanent takk en beholdt livet ut. En billett der alt var betalt.

Slutt på gratisbilletter
For bussførerne, det være seg nåværende eller tidligere, eller førerens familie for den saks skyld, eksisterer det ikke lenger noe som heter «fribillett», i det minste om en tenker på den som «gratis». Følelsen av takk har surnet. De øvrige i Sporveien - altså utenfor Unibuss - betaler nix og nada, også når de er blitt pensjonister. Men for ansatte i bussbransjen må alle betale en egenandel for en billett som gir rett til fri reise i samme #ruterland som de øvrige i konsernet.

I bytte fikk bussarbeiderne to kroner per time eller i underkant av 4000 kroner lagt til lønna. Reiser du ikke kollektivt i sivile klær blir det god butikk. Men bussførere er stort sett som folk flest. Egenandel for ektefelle, samboer etc. er 1000 kroner og for barn 500 kroner per stk.

«Kjør», ikke «ta»
Lokkemiddelet for å få gamlisene på bussen til å «kjøre» og ikke «ta» bussen er den høyeste egenandelen av de alle, 1500 kroner! Og ingen justering av pensjonen for å ta unna ekstrakostnaden. For med et slikt beløp, og forutsatt at alle billetter kjøpes utenfor kjøretøyet, vil fribilletten bli lønnsom fra og med tur nummer 84. Eventuelt 54 med ombordtillegget. Og det er jo slett ikke umulig at pensjonisten vil hilse på gamle kolleger og tar seg råd til akkurat det.

For bussarbeidsgiverne er det blitt god butikk at ansatte, både nåværende og tidligere og deres nære familie velger å ikke løse ut fribillettene sine.

Og for å unngå følelsen av å kaste penger ut av vinduet, må de jo brukes når egenandelen først er betalt. En får en slags forpliktelse med på kjøpet. Forpliktelsen om å gjennomføre minimum akkurat så mange turer at en i det minste bruker opp egenandelen.

Så bussførernes ektefeller, samboere, partnere og barn har nok en stående ordre fra bussførermødre og fedre rundt om i å være med på så mange turer at en i det minste ikke skal tape penger på å løse ut fribillettenes egenandel! Kjør kollektivt for svingende! Du kan få lov til å sykle i august!

For en bussfører i vanlig jobb er det ganske lett. Tur nummer 14 blir første gratistur, forutsatt kjøpt før ombordstigning, med ombordtillegg blir det tur nummer 9.

100 prosent rabatt
Raskest bruker en opp egenandelen om fribilletten brukes på Flybussen. Ikke vår egen i Unibuss, vi gir oss selv bare 50 prosent rabatt, men Norgesbuss sin. Der gir fribilletten 100 prosent rabatt! Et par turer til Gardermoen og hele billetten er fullfinansiert. Er du pensjonist har du sikkert så god tid at du kan reise fram og tilbake mellom Oslo sentrum og Gardermoen en hel dag, og vips er egenandelen brukt opp, og en kan reise «gratis» resten av året. Og en kan reise med god samvittighet vel vitende om at en ikke sløser med egenandelskronene, og ting er nesten som i gamle dager igjen. Nesten. En billett i lomma som ikke koster noe. Som en ikke må bruke. Men som en kan bruke. En slags takk. Nå med litt bismak.

Heldigvis øker billettprisene hvert år, og jo mer de øker, jo raskere blir fribilletten billigere.

Men altså. En vel så trivelig løsning for en bussfører i høvelig alder er å skru på sjarmen overfor de ikke-Unibuss-ansatte sporveisfolka som ser single ut.

Neste gang du er på byen, ta trikken og bruk fremre dør på vei inn. Vel innafor, sett øya i trikkedama (eller mannen), lag en lett trutmunn og spør pent når vakta er over. Blir du ikke kasta av har du kanskje fribillett uten egenandel i lomma om ikke lenge.


----------------------------------------

Fribillettstatus per i dag

Det var like før jul 2018 at Finansdepartementet presenterte nyordningen, det det skulle skattes av alle frynsegoder.

For de Sporveisansatte ble fribilletten med inn i mellomoppgjøret og Oslo Sporveiers Arbeiderforening fikk med seg en protokolltilførsel som sier «OSA Fagforbundet forutsetter at arbeidsgiver sørger for at de ansatte ikke blir økonomisk skadelidende som følge av en eventuell innføring av nye skatteregler for fribilletter i Sporveien.» Med andre ord vil Sporveien fortsatt sørge for fribilletter til alle ansatte i Sporveien.

Unibuss er en del av NHO-området og der i gården må stole på finansministeren. Bussførerne er utstyrt med billetter som dekker alle soner i Oslo og Akershus med en pålydende på 19090 kroner. Departementet har i vår åpnet for at billetter som det gis 100 prosent rabatt på kan gis skattefritt, men med en maksimal verdi på 8000 kroner. Det sees på nå om det skal lages spesialbilletter for næringen slik at en kommer seg under fribeløpene.

I begynnelsen av mai fortalte departementet at det hele var utsatt til 1. juli, men i slutten av mai ble denne fristen utsatt til 1. januar 2020. I en pressemelding fra departementet heter det at transportnæringen får ytterligere utsatt frist for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene.

Ettersom bussførerne er på en landsomfattende bransjeavtale, vil det måtte lages ordninger som tilpasses til de fylkeskommunale bestillerenhetenes områder.