Resultat av bussbransjeforhandlingene

Publisert av Ola 01.10.2020

protokoll-buss
Vi er glad med at partene endelig kom til enighet. Det at fire forbund har stått sammen i en arbeiderkamp var det utslagsgivende i å få til en løsning.

- Lønna blir nå løfta til 94% av industriarbeiderlønn.
- Ett løft for mekanikere, hjelpearbeider, renholdere og turbilsjåfører.
- Forskuttering av sjukepenger.

Resultatet kan du laste ned her:
riksmeklerens-motebok-pa-bussbransjeavtalen-spekter

Nå er det opp til uravstemminga og avgjøre om dette er bra nok. Meldemmene skal stemme over resultatet i uravstemming seinere i oktober. Vi venter spent på dette.

Resultatet i kroner:
Nybuss