Redaktørens hjørne - OSA-Sporet 2-24

Publisert av Ola 27.06.2024

Sores.Yuzer
Av Sores Yuzer, redaktør

OSAs andre utgave av OSA-Sporet i 2024, vi er på stø kurs mot fire utgaver for året. Samtidig sliter vi med å få nye bidrag til å fylle bladet vårt. Heldigvis er vi godt skodd med faste bidragsytere som får ut sine artikler i vårt medlemsblad. I denne utgaven vil Ciel skrive litt om Pride-måned og den kontinuerlige kampen som pågår. Frode fortsetter med bussførerens betroelser og andre bussrelaterte artikler, og KHVO Geirr Cranner skriver om medarbeiderundersøkelsen i Sporveien.

OSA er en stor fagforening i Sporveien, og i juni rundet vi 1700 yrkesaktive medlemmer. Dette er en solid seier og et utrolig viktig signal til arbeidsgiver om at folk ønsker å organisere seg og i den desidert største fagforeningen på huset. Siden 2021 har vi økt antallet medlemmer med 150, det har vært en utrolig reise å være med på, og all honnør til våre medlemmer og tillitsvalgte som verver for OSA hver dag!

Som fagforening vil vi også oppleve angrep på modellen vår. Denne gangen er det Helgedagsbetjeningens klubb (HBK) som er i søkelyset. Bedriften mener at organiseringen av HBK skal være i de respektive klubbene på trikk og T-bane. Vi har undertegnet en uenighetsprotokoll med Sporveien og vil behandle dette internt og sammen med Fagforbundet Oslo.

Våre medlemmer i HBK ble innkalte til medlemsmøte på Tøyen. Vi hadde som mål å forsikre medlemmene om at selv om klubben er under “angrep”, vil deres rettigheter og særbestemmelser være bevart. Det var stor oppslutning på medlemsmøtet, og 74 personer møtte. Vi kan ikke sitte og se på uten å gjøre tiltak dersom Sporveien faktisk har rett i sin mening om vår organisering. Arbeidet pågår nå mellom OSA sentralt, deler av klubbstyret og Fagforbundet Oslo for å ivareta medlemmene uansett utfall.

Partssammensatt utvalg fagarbeidere var en av punktene bedriften og OSA ble enige om i årets lønnsforhandlinger. Både OSA og Sporveien ser at det er stor konkurranse om fagarbeiderne og lærlingene, og vi må se om vi er sammenlignbare med våre konkurrenter i bransjen.

Sammenligningsgrunnlaget skal omfatte lønn, pensjon, arbeidstid, alle tillegg og ansattgoder. Det starter med et kickoff for ledere og tillitsvalgte om hva utvalget skal arbeide med, og utvalget skal bestå av verkstedsjefer, banesjefer, HR og tillitsvalgte.

OSA er fornøyd med at Sporveien tar på alvor at fagarbeiderne i Sporveien er utsatt. Vi må beholde den opplærte kompetansen innad og utvikle den for å levere best mulig kollektivtrafikk for pengene. Gruppen fagarbeidere er så mangfoldig og består av flere fagbrev. De vanligste fagbrevene i Sporveien er: industrimontør/-mekaniker, togelektriker, banemontør, elektriker, renholdsoperatør, tømrer, rørlegger og mye mer!

Omfanget og gruppen er stor og omfatter mange forskjellige yrker og fagbrev. Her må vi få oversikt over de forskjellige godene konkurrentene våre har sammenlignet med våre goder i Sporveien.

Benytt deg av feriehjemmene til OSA! Vi nærmer oss med stormskritt sommerferie, og om du fortsatt ikke har bestemt deg for hvor reisen går i år, kan du vurdere en tur til et av våre feriehjem. Vi driver kontinuerlig arbeid for å drive feriehjemmene på en ordentlig måte, men samtidig tilby et nøkternt og rimelig ferieopphold for våre medlemmer.

Jeg må trekke frem den innsatsen som legges ned i dette arbeidet på våre feriehjem av bestyrerne og deres nærmeste som hjelper med driften. Jeg er ufattelig glad for at vi har disse personene som drifter feriehjemmene, og at de gjør det på en god og forsvarlig måte.

Herøya er inne i en stor satsing, og Lars Olsen (bestyrer) sparer ikke på kruttet når feriehjemmet har 100-årsjubileum. I år markeres dette med at Herøya kobles på kommunalt vann og avløp, og gjestene på Herøya vil kunne benytte seg av dusj og toalett på øya. Dette skal selvfølgelig markeres med en solid fest, og alle er invitert til 100-årsjubileumsfest på Herøya 31. august. Se etter invitasjon i bladet eller på våre nettsider: https://osa-sporveien.no/nytt/aktuelt/heroya-100-ar

Sagakollen gjør store endringer i boenhetene, disse blir renovert en etter en. Siste hytte som ble pusset opp var hytte 8. Denne boenheten er allerede (etter min mening) den best plasserte hytta på Sagakollen, men nå også den flotteste. Det har blitt lagt mye tid og penger i å pusse opp denne hytta, med nytt kjøkken, nye senger, nye vinduer og ny peis. Vi regner med at denne hytta vil være svært populær fremover. Stor takk til Erik Gran (bestyrer) og Hanne-Kristine som bidrar til dette arbeidet.

Kjeholmen holder på å oppgradere Solsiden med ny platting. Denne sesongen har det blitt gjort mye arbeid med å bygge ny bar og platting. Neste sesong vil plattingen under teltet bli byttet ut. KuriOSA har fått ny motor, og vi har gått til innkjøp av graveaggregat til traktoren. Dette medfører store utgifter, men heldigvis har vi fått booket noen større arrangementer som gjør det mulig å gjøre disse store investeringene. Stor takk til Helge Skogheim (bestyrer) som bidrar til god drift på Kjeholmen.

God Sommer!