Redaktøren hjørne - OSA-Sporet -19

Publisert av Ola 19.12.2019

olafloberg-red
Av Ola Floberg, redaktør

Året 2019 er straks historie og det har (igjen) vært ett hendelsesrikt år. Idar Helle og Paul Bjerke fra Defacto ferdigstilte OSAs 125-års jubileumsbok. Boka har blitt godt mottatt av medlemmer og andre utafor Sporveien. Boka omhandler for det meste de siste 25 åra, hvor politisk kamp har vært en rød tråd i hvordan foreninga har jobba. Å unngå konkurranseutsetting og oppsplitting har vært fanesaken, og vil være det fortsatt. Det klarer vi ikke uten ett samla OSA. Dèt sagt: uten grunnlaget og kamplysten fra starten i 1894 hadde nok kollektivtrafikken hatt en annen organisering i dag.

Jubileet gikk hånd i hånd med valgkampen, hvor OSAs tillitsvalgte gjorde en kjempejobb med å vinne seier for Rødgrønn side. 10 oktober var vi invitert av ordfører Marianne Borgen til demokratiets sentrum i Oslo - Rådhuset. 130 medlemmer møtte ordføreren, politikere og konsernledelsen i Sporveien. Det blei en kjempeflott upolitisk fest i Oslos politiske sentrum!
Den politiske jobbinga fortsatte inn mot byrådsforhandlingene og byrådsavtalen med Rødt. Når dette skrives (11. desember) sitter bystyret og behandler budsjettet for 2020, som vi ser av forslaget at blir bedre og mer solidarisk jo lenger fagbevegelsen har sikra innflytelse.
DørumAasen
Den politiske kampen stopper ikke. Mot slutten av året får vi høre at det foregår omkamp om trikk i Skovveien, og i prinsippet nedlegging av Briskebytrikken. Å legge trikken i Skovveien vil gi best mulig utnyttelse av ny trikkepark og at Solli plass blir enda bedre knutepunkt. Det må også anlegges holdeplass i Skovveien for å dekke skoler, befolkning og næringsliv. Oslo kommune har vedtatt å satse på trikk. Da er det bare å satse i vei! Vi trykker høringsuttalelsen fra OSA (2017) lenger bak i blekka.

Det meste av det forening og klubber holder på med blir publisert i en eller annen variant. Vi håper du som leser OSA-Sporet og følger med på nettmedia er fornøyd. Har du noe å pirke på er du velkommen til å gi oss beskjed. Lider du av skrivekløe eller har andre talenter vi i redaksjonen kan bruke er du hjertelig velkommen. Se også «annonse» lenger bak.

Vi ønsker Ciel Udbjørg tilbake som layoutansvarlig i dette nummeret. Ciel holdt i layouten på midten av 2000-tallet når Andreas Lauvstad var redaktør og bladet var gjennomsyra av politikk og fagforeningsjobbing i en tid hvor kollektivtrafikken skulle omorganiseres (det som i dag er ruter).
ciel.udbjørg
Vi takker redaksjonen for å ha vært med å produsere fem nummer av OSA-Sporet i år, inkludert to nummer i august. Det vil si rundt 200 sider i alt, noe som egentlig er ei hel bok.

Redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt år!