Raymond Johansen - OSA-Sporet nr 3-23

Publisert av Ola 08.09.2023

230802-112633-Valg2023-RaymondJohansen03

-Rødgrønt i 8 år. Hvilke saker er du mest fornøyd med Raymond?

Ja jeg nevner 3 saker. Det første jeg er veldig godt fornøyd med er jo at vi gjennom 8 år har greid å være en godt sammensveiset gjeng med tre partier og et støtteparti og i det har vi styrt Oslo trygt gjennom 8 år. Det er veldig godt fornøyd med!

Så er det jo et par andre saker. At vi på rekordtid greide å rydde opp i Veirenoskandalen. Søpla fløyt rundt i Oslos gater etter at Høyre hadde lagt renovasjon ut på anbud. De hadde bare sett på pris og konsekvensene så vi. Det at du skal hente søppel er en grunnleggende kommunal tjeneste. Vi greide i løpet av noen uker å rekommunalisere hele søppelhåndteringen, og det er veldig lett å glemme.

Det var jo en krisesak hvis du husker den.

-Husker jeg godt!

Det viser jo handlekraft og evnen til å rette opp i de feilene på rekordtid. Det tredje er at vi kjøpte opp hele Hafslund. Arvesølvet vårt! Norgeshistoriens største krafttransaksjon, hvor vi nå eier 100% av Hafslund. Det var jo i sin tid noe høyresiden ønsket å selge ut til 5,6 milliarder kr. Vi tar ut enorme beløp fra Hafslund hvert år, og vi har sørget for at det er i folkets hender. Det er sånn 3 sånn styringsting som jeg har lyst til å nevne.

-Jeg har jo hatt litt kontakt med tillitsvalgte i Fagforbundet oppå Haraldrud renovasjon og de forteller om at det var litt av en jobb. Det var jo mye utenlandskspråklige og det gjaldt å få ansatte trygge i jobben sin. Og å få en kvalitetsmessig bra turnus.

Det har vært en kjempejobb og jeg husker jeg var og snakket til mange av sjåførene. De kunne ikke snakke norsk eller engelsk, og da får du jo et inntrykk av hvordan Jonny Enger og Veireno hadde drivi. Tragisk! Det var veldig tragisk og viser jo hva som kan skje.

-Men det har jo vært en strømpriskrise, eller er en strømpriskrise på mange måter. Men Oslo har greid seg greit?

Vi har det. Vi har jo den bedriften du tilhører og dere er jo storforbrukere av strøm, og det er klart at vi er jo veldig sensitive for høye strømpriser. Nå er jo det litt mindre bekymring rundt det og mye større bekymring rundt renter og økte matvarepriser og priser generelt. Men det at vi har tatt tilbake det eierskapet og at vi også har bidratt til å etablere Eidsiva som er Norges største nettleverandører med 50% eierandel og som vi eier med Innlandet, og vi har jo da vist at vi evner å tenke by og land hånd i hånd. Dette har vært bra for alle de små kommunene i Innlandet og Oslo. Alle de tingene er jo store politiske grep som jeg er veldig stolt av. Dette var greit å få til!

-Men hvis det blir rødgrønn seier i kommunevalget, og vi satser på det da. Hva er viktig sak da?

Det viktige en trygg og god eldreomsorg. Innen tjueførti dobles antallet over 80 år og en del av samfunnskontrakten vår er jo å sikre en god eldreomsorg. Det at vi nå har satt penger inn til et stort kompetansefond for å øke kompetansen til de som faktisk jobber i eldreomsorgen vil være utrolig viktig for oss framover. Folk skal kunne bo hjemme lenger - trygt, og vi må ha enda flere med faglig kompetanse. Det er en helt grunnleggende del av vår velferdsstat!

Så det er når jeg er tvunget til å nevne noe, så er eldreomsorgen veldig viktig.

Så er det selvfølgelig den positive byutviklingen i Oslo og ikke minst satsingen på kollektivtrafikken skal fortsette, og her har vi tatt noen tøffe grep, og det skal vi fortsette å gjøre.

-Det er vel ikke til å komme utenom at Oslo by fortsatt vokser.

Oslo har noen sosiale utfordringer. Oslo by vokser fortsatt. Vi er nå 710.000 innbyggere.

Vi har nesten vokst på størrelse med Trondheim by siden 2000, og byen har jo voksesmerter, og vi ser det særlig på boligpolitikken. Det er blitt veldig dyrt. Markedet bestemmer. Vi går til valg på en sosial boligpolitikk og har etablert OsloBolig. Vi har introdusert dette med å etablere boliger hvor du kan gå inn og leie med mulighet for å eie - at du ikke betaler hele summen med en gang. Vi trenger mange flere sånne prosjekter! Så har vi jo økt den kommunale bostøtten. Vi har også økt de sosiale trygdene mer enn uføretrygden og mer enn noen andre steder i landet. Men allikevel er det store utfordringer og det er i hvert fall ikke mer høyrepolitikk og mer marked som vil være riktig medisin. Så sosial boligpolitikk vil være en viktig sak for oss framover.

-Kollektivtransporten da? Du har vært innom den. Jeg veit du er glad i Sporveien!

Ja, det er jeg. Vi mener at Sporveien er en fantastisk viktig arbeidsplass, og vi går inn for reduserte priser og styrking av tilbudet. Dette må gå hånd i hånd. For den viktigste grunnen til at folk velger kollektivt er jo tilgjengelighet, at det er en kollektivtrafikk i nærheten og der du bor og det andre er frekvens, at den går ofte. Så er pris selvfølgelig også en del, men pris er ikke viktigst. Det viktigste er tilgjengelighet og dernest frekvens. Du slipper å se på klokka når du skal ta kollektivtrafikk. Vi har jo hatt et voldsomt løft ved at vi har fått nye trikker. 8 milliarders løft fordi at vi har kjøpt trikker for over 4 og vi har oppgradert baser, skinnegangen og store gater som Storgata og Thorvald Meyersgate.

-Men pris da? Det blir å følge med på Stavanger nå, som har innført gratis kollektivt.

Ja altså - det å sammenligne Oslo og Stavanger er å sammenligne epler og pærer. For det første, dem har jo ikke i nærheten av den kollektivdekningen vi har i Oslo og vi har jo kuttet billettprisene på enkeltbilletter med 20%. Vi har hatt tester med redusert pris på månedskortet og det har vært veldig positivt. Men vi skal også ha flere avganger, det er også veldig viktig.

-Jeg trur det er riktig tenkemåte. For det viktigste med kollektivtrafikken i Oslo, som har leda denne tenkemåten innafor kollektivtrafikken, det er at det er system basert på tillit og enkelhet.

Ja da og så har vi jo Gigautbygginger med arbeidet med nytt signalsystem CBTC og Fornebubanen!

-Ja, og det er investeringer for veldig mange år framover.

Det er investeringer for lenge etter vi er ute av dette gamet, Ola!

-Men så kommer det jeg ofte spør deg om. Fra desember kjører Unibuss nesten hele Oslo etter å ha vinni anbudene. Vi i OSA og Fagforbundet er veldig for å drive bussen som trikk og T-bane i egenregi.

Ja, det er jeg fullstendig klar over. Jeg vil bare si at det er jo imponerende hvordan Unibuss gjør det skarpt og vinner det som er av konkurranser og anbud, og det viser jo at Sporveismodellen fungerer. Jeg synes jo også at dagens arbeidsdeling mellom ruter og Sporveien fungerer, og jeg veit jo det er ulike holdninger rundt det, men det er avgjørende er å få til en mest mulig sømløs kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Så vi har ikke noen planer i våre programmer med å gjøre større endringer på dette kommende bystyreperiode. Og så er jeg klar over at dere ønsker å få samme modell for buss som det er for trikk og t bane. Men Unibuss har jo realiteten vist at de er gode og det er jo en betryggende å vite.

-Jeg slenger vi inn et spørsmål som du ikke har fått på forhånd, og det er om taxinæringa. Jeg husker jeg møtte grensen tilfeldigvis, og da var du jo skikkelig forbanna på taxinæringen og på blå regjerings frislepp av denne næringa. Nå er jo Jon Ivar Nygård i ferd med å prøve å snu det frislippet.

Jo, ikke minst etter press fra oss. Taxinæringa er blitt et sted for sosial dumping. Vi ser at det er selskaper som driver det som kan sammenlignes med det vi har på elsparkesykler, og vi er nødt til å ha en gigantisk opprydding på det. Og det her går heldigvis regjeringen og vi hånd i hånd for å for å rydde opp. Jeg kommer til å møte taxinæringa og alle taxisjåfører om ikke veldig lenge, for å snakke om hva vi skal gjøre.

-OSA ser på taxinæringen som en del av kollektivtrafikken, så det må reguleres i forhold til det.

Helt riktig. Det er det vi må. Det skal jo være mulig å leve av å kjøre taxi, men veldig mange gjør jo ikke det og vi har fått en haug andre aktører der.

-Hva gjør deg skikkelig forbanna? Det hadde jeg lyst til å spørre om, for du er temperamentsfull, det vet jo folk.

Det er rasisme. Det er altfor mange i denne byen som er utsatt for rasisme, og vi banker oss på brystet og tror vi er mye mer åpne og tolerante enn vi er. Jeg har møtt ungdom som er utsatt for rasisme og det er det jeg kan bli indignert over, altså ordentlig forbanna, så er det det!

-Det er trist å se brune krefter vokser fram, også i denne byen.

Bare sånn som nå. Listhaug skal jo ha maksimalt ut av det der slagsmålet på Ekeberg. Alle de som hele tida skal karakterisere Oslo som en utrygg by hver gang det skjer en hendelse og gjerne peke på at det er innvandrernes skyld. Uten å snakke om de sosiale forholdene tilgang til skole, arbeid og alle de tinga. Og høyresida har jo ikke noe svar på dette her! Så det som gjør meg mest opprørt er lefling med de kreftene. For dem har ingen svar! Hva er egentlig konsekvensene av det de sier?

-Så da i den settinga så er det viktig å bruke stemmeretten da.

Ja, og det gjelder jo også de som bor i Groruddalen og søndre Nordstrand, hvor vi ser at valgdeltakelsen er lav. Så ser vi at den er høy på Oslo vest, hvor blant annet Høyre står veldig sterkt. Det de går til valg på er skattekutt til de som har mest fra før og det fører jo ikke til at alle får det bedre! Med fortsatt rødgrønn seier, så vi vil fortsette den positive utviklingen og se at vi har store sosiale utfordringer, og som fordrer at vi har et spleiselag. Så folk må bruke stemmeretten og det er derfor jeg er opptatt av å komme ut til fagforeninger, snakke med folk, få opp temperaturen. Vi må ha opp temperaturen i valget, at det er faktisk noe som står på spill! Fordi at Høyre har jo lest Kardemomme by og de 3 røverne hvor de sier “Vi lister oss så stilt på tå når vi skal ut å røve”.
Vi skal ut å vise korta. At det er tydelige alternativer som du stemmer på, så vil høyresida være veldig uklare på det. Helt til de overtar makta og vil kutte i skattene.
Ved å kutte eiendomsskatten starter du med minus 2 milliarder. Hvert år! De skal bedre skoler. De skal bedre eldreomsorgen. De skal gi mer til idrett. Alt dette med 2 milliarder mindre. De sier at de skal effektivisere i kommunen. Uten å fortelle hvordan! Vi har 53.000 ansatte i Oslo kommune og dere (i Sporveien), i motsetning til mange andre velgere, velger deres arbeidsgiver.

-Vi i OSA har en oppfordring til våre medlemmer om å stemme rødgrønt. Bruke stemmeretten, og bakgrunnen er spørsmålene til partiene, og hva partiene har svart, fra LO i Oslo. Men vi skal avslutte. Har du hatt en fin sommerferie?

Jeg har vært på hytta i Valdres og en tur på Vestlandet i vakre Hardanger og smakt på sider og lært siderhistorie. Jeg har vært på konsert med Bjørn Eidsvåg, hadde familie på besøk og ellers kobla av og lest mye bøker.
Nå er jeg klar for en beintøff valgkamp!

-Det blir en tøff valgkamp. Lykke til!

Tusen takk!

230802-112901-Valg2023-RaymondJohansen05

 

Tekst/foto: Ola Floberg