Pressemelding - Stans annekteringen av Palestina

Publisert av Ola 22.06.2020

Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge lanserer sammen med 27 organisasjoner et opprop mot Israels planlagte annektering av palestinsk land som skal starte 1. juli.
Annekteringsplanene er et direkte resultat av Donald Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten, «Deal of the Century» som «legitimerer» Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk.
Israelske styresmakter understreker at palestinere som bor i områder som omfattes av planene ikke vil få israelsk statsborgerskap. Annektering innebærer en formalisering av en langvarig praksis med apartheid og vil etterlate et Palestina som er stykket opp i små usammenhengende landområder.

- Med denne annekteringen vil mer enn 350 000 palestinere tvangsflyttes, og over 90 prosent av naturressursene våre vil være under okkupantens kontroll, forteller Fuad Abo Said, leder for Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

- Vi reagerer sterkt på Israels annekteringsplaner som utsetter det palestinske samfunnet for ekstreme utfordringer og dreper ethvert håp for en fremtidig stat, sier Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet.

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet krever at norske myndigheter tar internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og ansvarliggjør Israel for deres folkerettsbrudd.

EU og Frankrike var raskt ute med å varsle diplomatiske reaksjoner på annektering. I Storbritannia har 130 parlamentarikere oppfordret den britiske regjeringen til å vedta økonomisk sanksjoner dersom Israels regjering går videre med annekteringsplanene. Irland, Belgia og Luxembourg ønsker også å diskutere økonomiske konsekvenser for Israel dersom annekteringen gjennomføres.

- Vi mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at de vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten», sier Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

- Norge som nylig ble valgt inn i Sikkerhetsrådet, har nå en mulighet til å arbeide for respekt for folkeretten, inkludert humanitærretten og menneskerettighetene, prinsipper utenriksminister Eriksen Søreide sier er grunnlaget for norsk utenrikspolitikk, sier Kristine Martinsen fra Fellesutvalget for Palestina.Oslo, 19. juni 2020

Pressekontakter:
Fagforbundet
Stein Guldbrandsen
stein.guldbrandsen@fagforbundet.no
Tlf: 913 90 717

Fellesutvalget for Palestina
Kristine Martinsen
kristine@palestina.no
Tlf: 452 81 833

Palestinakomiteen i Norge
Kathrine Jensen
kathrine@palestinakomiteen.no
Tlf: 907 43 720