Politisk streik - jernbanepakke 4

Publisert av Ola 02.10.2019

jbf2
OSA stiller seg bak NJF og NLF i den politiske streiken 10. oktober ved å legge ned arbeidet fra kl. 12.30 – 13.00 torsdag 10. oktober. Vi oppfordrer medlemmene å møte opp på jernbanetorget kl. 12.00.
Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund markerer sin motstand mot EUs jernbanepakke 4 som regjeringen ønsker å innføre på jernbanen. En innføring av direktivene i jernbanepakke 4 vil i all hovedsak føre til en lovpålagt privatisering av alle jernbanestrekninger. Denne privatiseringen vil bli umulig å snu og offentlig eierskap av jernbanen er tapt for alltid.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening vedtok på medlemsmøte 24. september 2019 at vi skal delta i den politiske streiken sammen med våre kamerater i NLF og NJF. Vi er av den oppfatning at all privatisering og konkurranseutsetting er med på å forringe lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere.

Sikkerheten blir dårligere ved privatisering og konkurranseutsetting, med en rekke forskjellige selskaper, hvor ingen har det overordna sikkerhetsansvaret. Dette vil i verste fall går på bekostning av de reisende.

Jernbanereformen kan omgjøres av Stortinget, men dersom regjeringa får pressa gjennom EUs jernbanepakke 4, vil det være umulig å ta tilbake jernbanen i offentlig eierskap. Jernbanepakke 4 vil føre til at Norge ikke kan bestemme over sikkerheten og utviklinga av norsk jernbane!

Last ned flyer > Politisk.streik-10.10.19-Jernbanen
Last ned NJF/NLF sin flyer > 2019-10-10-politisk-streik-for-framtidens-jernbane
---------------------------------------------------------
POLITISK STREIK MED MARKERINGER

Velkommen til Eidsvollsplass, plassen foran Stortinget.
Her blir det politikk og musikk

Program:
Konferansier: AUF-leder Ina Libak,

fra kl 12.45: Jernbanens Musikkorps spiller

kl 13.00

AUF-leder Ina Libak
LO-leder Hans Christian Gabrielsen
AP-leder Jonas Gahr Støre
SV-leder Audun Lysbakken,
Rødt-leder Bjørnar Moxnes,
Stortingsrepresentant Helge Orten (H)
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (SP)
Lok. fører Janne Håkonsen, NLF
Leder Katrine Kleveland, Nei til EU
Tillitsvalgt Linda Amundsen, Oslo Sporveiers arbeiderforenig
Forbundsledere for NJF og NLF, Jane Sæthre og Rolf Ringdal