Politisk pøbb - Oslo rydder opp

Publisert av Ola 08.05.2018

polpubb-oslorydder
Høyrestyret i Oslo har privatisert kommunale tjenester i 18 år. Nå er opp rydningen i gang. Søpla blir igjen hentet av kommunalt ansatte, og de nye barnehagene som bygges er
kommunale og ideelle. Vaktmestrene blir ansatt på skolene, ikke i private firma kommunen kjøper tjenester fra .

Dato: 23.05.2018
Tidspunkt: 18:00