Oslo vognselskap funksjoneres med Sporveien!

Publisert av Ola 12.07.2019

OSA-Sporet - leder
rune
Rune Aasen


Onsdag 19 juni 2019 vedtok et flertall i bystyret at Oslo Vognselskap (OVS) skal fusjoneres med Sporveien. Dermed er vi tilbake fra til opprinnelsen. Passet bra samme året som OSA feirer 125 års jubileum. Historisk dag!!
Når vi tenker på hva som skjer med jernbanen, så vi jeg si som Leif Juster «mot normalt».
Venstre-Høyre-Frp og KrF stemte imot. Kanskje ikke så merkelig når de samme partiene har stemt for oppsplitting av NSB.

Litt historie om Oslo Vognselskap
Da Oslo sporveier skulle gå til anskaffelse av nye T-banevogner (som ble MX vognene), etablerte selskapet et datterselskap som formelt skulle gjøre anskaffelsen. Begrunnelsen den gang var utelukkende å spare moms. Selskapet var reelt sett tomt, og benyttet ressurser fra konsernet.
Prosessen med å fisjonere OVS ut av KTP (Kollektivtransportproduksjon AS) startet sommeren 2006 slik at konkurranseutsettingen av vedlikeholdet skulle kunne skje i regi av et heleid kommunalt selskap.

Planen om å etablere et vognselskap med en helhetlig vognforvaltning ble ikke gjennomført. Et flertall i bystyret hindret da at vognselskapet og daværende samferdselsbyråd Petter N Myhre (Frp) gjennomførte konkurranseutsetting (H-Frp fikk ikke med seg Venstre).

OSA har siden OVS ble fisjonert ut av KTP/Sporveien kjempet imot denne konstruksjonen. Ikke fordi at Sporveien skulle spare moms, men av sikkerhetsmessige årsaker. Krangel om tekniske løsninger på vognene var OSA sine hovedbekymringer.

Vedtektene i OVS var ved etableringen at selskapet skulle «eie og forvalte vognparken».
10. mars 2009 ble vedtektene endret. Nå skulle også selskapet ha ansvaret for framtidens anskaffelser. Dette medførte at trikkeanskaffelsen ble forsinket i minst 3 år.

OSA-Sporet-leder-OVS
 
 
 
 
 
 
 
 

Heldigvis ble det tilslutt Sporveien som fikk ansvaret for trikkeanskaffelsen og ansatte med forskjellig kompetanse er med.

OSA er glad for bystyrets vedtak fordi OSA mener at et helhetlig selskap drives tryggere, bedre og mer lønnsomt enn ved oppsplitting og anbudsutsetting.
Jernbanereformen er en katastrofe. Et lass med høytlønte direktører blir det ikke bedre jernbane av.

OSA har også stor tro på at Unibuss kan drives bedre i egen regi.
Dette er en oppfordring til AP!

Ønsker alle en riktig God Sommer!