Oslo-partienes svar på LO i Oslos spørsmål

Publisert av Ola 28.07.2023

foran kommunevalget 2023

LO i Oslo har stilt tilsammen 28 spørsmål til de politiske partiene i Oslo foran kommunevalget 2023.

Klikk på spørsmålet for å se svaret. Et nytt klikk lukker svaret.

Her kan du laste ned alle spørsmål og svar som PDF.

Trykk på >lenka for å komme til LO i Oslos side: https://lo-oslo.no/svar/

Blant annet svarer partiene dette:

c) Vil partiet at Oslo kommune skal ta over driften av bussruter i stedet for å konkurranseutsette kollektivtrafikk?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:

Arbeiderpartiet:

Nei.

Oslo Arbeiderparti har ikke omtalt dette i vårt partiprogram, men vi har programfestet at Oslo kommune skal foretrekke tariffavtale, ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved anskaffelser.

Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja, Oslo SV vil at Oslo kommune på sikt selv skal eie og drive kollektivtransport i Oslo når kontrakter for bussruter går ut, og også at vedlikehold, drift og service av kollektivtransporten skal være i kommunal regi. Kollektivtjenestene i Oslo er et samarbeid med Viken/Akershus, som er svært viktig for et godt transporttilbud på tvers av fylkesgrensene. Det må derfor utredes hvordan kollektivtransporten kan drives i egen regi uten at det svekker tilbudet i byen og mellom Oslo og omegn. Målet må være at kollektivtjenestene organiseres slik at pengene som brukes på kollektivtrafikk kommer de reisende best mulig til gode. Kommunen vil kunne få stordriftsfordeler og større styring over helheten i kollektivtransporten i Oslo ved å samle driften. Arbeids- og lønnsvilkårene til de ansatte kan bli styrket, og det vil kunne føre til flere lærlingeplasser.

Rødt:

Ja.

Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Se svar på 4a.

Senterpartiet:

Ja.

Ja! Vi foreslår det i alle våre budsjettforslag i bystyret.

Høyre:

Nei.

Høyre mener at konkurranse fører til nytenkning, nye løsninger og effektiv ressursbruk.

Venstre:

Nei.

For Venstre er det kvaliteten på en tjeneste som skal ha noe å si, og ikke hvem som tilbyr tjenesten. Så lenge bussrutene går som de skal og passasjerene er fornøyde med tilbudet de får, så ser ikke Venstre noe behov for at kommunen skal ta over driften av slike bussruter. Kommunen må ha et tett samarbeid med aktørene som driver busstilbudet, for å sikre at forhold som pris og trafikksikkerhet følger kommunens ønsker og standard.

Kristelig Folkeparti:

Nei.

Fremskrittspartiet:

Nei.