Oslo Arbeiderparti støtter streiken

Publisert av Ola 27.09.2020

OsloAP-FrodeJacobsen
Frode Jacobsen, leder av Oslo AP på Alnabru

Oslo Arbeiderparti gir vår støtte til de streikende vekterne og bussjåførene. Applaus er ikke nok, lønna må opp! Vekterne og sjåførene har stilt rettferdige krav til arbeidsgiverne. Da de ikke ble møtt med et anstendig oppgjør har de iverksatt en lovlig streik.
Streikeretten er en grunnleggende menneskerett og essensielt for et fungerende demokrati. Norge har flere ganger fått kritikk av ILO for bruken av tvungen lønnsnemnd. Vi skal være forsiktige med å innskrenke streikeretten og kun bruke dette virkemiddelet i ytterste nødstilfeller. Oslo Arbeiderparti støtter fagforeningenes rett til å streike.