OSAs årsmøte 2021

Publisert av Ola 28.01.2021

Vi takker over 180 frammøtte medlemmer for ett godt avholdt årsmøte digitalt.

Stor takk til de tillitsvalgte som stiller opp og vil drive denne foreninga videre i den kursen som allerede er staka ut. Spesiell takk til to som nå trer ut etter flere tiår: leder Rune Aasen og 2. nestleder Per Arne Nicolaysen.
Takk til Einar Fygle for teknisk fix i mange timer 👍

IMG_2681
Takk til Nicolaysen og Fygle for godt leda årsmøte
IMG_2684
IMG_2678
IMG_2682