OSA-Sporet - Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Publisert av Ola 14.10.2018

Sunniva.E.Eidsvoll-2Sunniva i Borggården (alle fotos av Ola Floberg)
Portrettintervju av Ola Floberg, OSA

Sunniva er født i Moelv, midt mellom Hamar og Lillehammer, i Ringsaker kommune i 1983. Dette er flatbygdene som er kjent gjennom mange av fortellingene til blant annet Alf Prøysen. Historien fra middelalderen og framover inneholder storbønder med husmannsplasser, skogsdrift og spritproduksjon (Strand brænderi). Etter at Moelv stasjon blei åpna i 1894, da jernbanen mellom Hamar og Tretten sto ferdig, vokste Moelv til det det er i dag. Av større bedrifter kan nevnes Moelven Industrier, Gaupen-Henger, TINE, Nortura (Gilde) og Grilstad.
Sunniva.E.Eidsvoll-5

- Du har ikke spesielt brei dialekt? Er du Oslojente?
Nei, jeg har nok snakka litt mer Hedmarksdialekt enn det jeg gjør nå. Når jeg ikke bruker dialekta så blir den gradvis borte. Jeg flytta til Oslo etter videregående og er vel en typisk Osloborger. De fleste har flytta hit fra bygdene.
Da jeg flytta til Oslo starta jeg i Operasjon Dagsverk, som er en solidaritetskampanje som elevene driver sjøl. Jeg satt i hovedkomiteen som leda Operasjon Dagsverk. Det holdt jeg på med i to år.

- Hva var temaene i OD da?
Det første året jobba vi med krigsramma ungdom i Sierra Leone. Året etter var det kampanje om Sri Lanka. Da var jo Norge fredsforhandler i konflikten i Sri Lanka.

- Sierra Leone var og er vel ett av de fattigste landa i verden.
Ja. Det er stor forskjell på de to landas problemer. Sri Lanka er et mye rikere land, men var også hardt rammet av krig.

- Hva tenker du om debatten rundt OD-kampanjen i år?
Du tenker på Palestina? Jeg mener at det er nå vi virkelig må støtte opp om OD og det fine er at det er elevene sjøl som bestemmer hva kampanjen skal gå til. Det er demokratisk bestemt. Jeg tenkte faktisk på å få noen OD-elever til å jobbe her jeg, på Rådhuset.

- Sånn diskusjonen om årets prosjekt er. Har du sett det før?
OD har jo blitt diskutert tidligere, politisk. Og det er ikke første gang FpU boikotter OD. Men de har vel ikke solidaritet i sitt program!

Wikipedia: Sunniva Holmås Eidsvoll (født 23. oktober 1983) er en norsk politiker for Sosialistisk Venstreparti. Hun ble valgt inn Oslo bystyre ved valget 2015 og ble partiets gruppeleder og medlem i samferds

els- og miljøkomiteen[1]. I 2016 ble hun valgt som leder i Oslo SV[2].

Sunniva.E.Eidsvoll-4

Eidsvoll er utdannet samfunnsøkonom og har bakgrunn blant annet som generalsekretær i Natur og Ungdom, leder i Operasjon Dagsverk og analytiker i Statkraft. Hun er også kjent som medlem av bloggkollektivet Maddam.

       

Jeg blei etter det daglig leder av Natur og Ungdom. Der var jeg fra 2006 til 2008.

- Ja, åra før det så hadde vi i OSA kontakt med NU i forbindelse med trikkenedleggelser.
Ja, jeg husker det! Det var rett etter at jeg hadde flytta til Oslo. Det var trikken til Kjelsås, var det ikke?

- Jo. Og Homansbyen/Briskeby. Da var det kuttpolitikk, i motsetning til nå.
Ja, og det er ganske fasinerende, for nå er det veldig konsensus blant alle partiene på å satse på kollektivtrafikken. Hvis du ser på skrytebilder blant annet fra Ruter når det begynte å ta av, var jo når bompengene fra Oslopakke tre begynte å finansiere drift av kollektivtrafikken. Det var den RødGrønne regjeringen som gjorde det mulig gjennom en lovendring. Dette var den viktigste suksessfaktoren til at vi er der vi er i dag i Oslo.

- Du sitter i Samferdsels- og miljøkomiteen og der har du sitti i tre år. Du syns det er moro?
Ja! Det er veldig gøy. Det hadde jo kanskje ikke vært så gøy hvis vi ikke hadde sitti i Byrådet. Men det er gøy når vi får til så mye.

- Mange ser at dette er ett linjeskifte i politisk styring av Oslo. Budsjettforslaget kom i går (onsdag 26. september) og jeg har bare fått med meg noen overskrifter... Men det er jo en periode dere har hatt endel å gjøre i Samferdsels- og miljøkomiteen.
Ja! Og det er absolutt ett linjeskift i kollektivtrafikken. Nå vil jo alle partiene satse på kollektivtrafikk, men det er noen viktige motsetninger. For eksempel å omregulere Thorvald Meyersgate, sånn at bilene ikke kan parkere eller kjøre der. Men det handler også om prioritering av penger, for eksempel å ikke prioritere store veiutbygginger, men satse pengene på kollektivtrafikken. Heller ny T-banetunnel enn masse biltuneller under sentrum.

- Hva tenker du når jeg sier sykkeltunell da?
Jaaa. Vel. Den er jo veldig dyr. Men alt er dyrt – uansett hvilken løsning du ser på...

- 400 millioner for å legge trikken i tunell og gi plass til biler og sykler. Spenstig?!
Det er tatt ekstra runder når det gjelder det prosjektet og det har vært det viktigste, at vi ikke bruker penger på noe som ikke er nødvendig. Vi vil prioritere sykkel, gange og kollektivtransport.

- Men som trikkeførerne ser det lar dere bilen være og putter trikken i tunell.
Ja, sånn ja! Men gaten må rustes opp uansett, og det er dyrt. Jeg er utålmodig på generell basis jeg. Vi må prioritere myke trafikanter og kollektivtransporten på flere steder. Derfor trenger vi RødGrønt byråd i mange flere perioder til, fordi det er så mange flere ting vi må gjøre.
Det er jo problemer vi ser i dag, og noen ting må gå seg til. Men vi trur at vi klarer å flytte mange mennesker fra bil til andre måter å flytte seg på.

- Når budsjettet kom i går, leste jeg noen overskrifter. Blant annet at det settes 115 millioner mer til kollektivtrafikken. De penga går til Ruter som skal finansiere batteribusser og fortsatt testing av førerløse biler og busser. Dette er noe vi støtter, men det ser ikke ut til at det blir mer penger til Sporveien i 2019. Ingen produksjonsvekst og dermed heller ingen kapasitetsvekst i Oslo?
Nå ligger jo budsjettet til behandling i bystyret, så dette er ting vi kan snakke litt mer om. Hvis Sporveien får en økt bestilling må jo dere få mer penger. Det byrådet har sagt er jo at vi setter mer penger i kollektivtransporten, men akkurat hva pengene skal brukes til må vi komme tilbake til. Det skal jo være en kapasitetsøkning! Så det er viktig å følge opp.
Men apropos elbusser og førerløse busser er jo noe dere har snakka med SV om før. Jeg trur vi må ta noen valg når det gjelder hvem som skal eie og drifte infrastrukturen. Det er ingen i Oslo nå som tar til ordet å konkurranseutsette trikken og T-banen i Oslo, fordi det går så bra.

- Oslo Høyre hadde å vurdere dette i sitt alternative budsjettforslag i fjor.
Hadde de det? Det er viktig at de ikke får styre da!
Men Sporveien driver jo med buss også, gjennom Unibuss. Og framtida er jo elbusser, så da må vi ta noen valg på hvordan systemene for buss skal være. For en buss som skal lade ligner jo mer og mer på en trikk, bare med gummihjul. Så vi i SV er med på en diskusjon om bussen skal være offentlig eid. Vi har i programmet at vi ønsker å ta bussen tilbake. Det er fordi vi har mye å lære av hvordan Sporveien funker i dag, men vi ser også at det er mange ulemper ved anbudsregime.

- Ruters drivkraft er å konkurranseutsette. Buss, båt og også trikk og bane...
Fordelen med Ruter er at vi eier selskapet med Akershus, men det grunner til at vi må se på hvordan kollektivtrafikken er organisert.

- Felles takstpolitikk er jo en suksess sammen med app som gjør det enkelt å reise, men det driver jo Entur med også.
Det vi er opptatt av er at de viktige beslutningene ikke blir løfta vekk fra de offentlige organene, fra bystyret og over i selskaper som vi har mindre kontroll på.
Det er uansett mye penger som skal inn i store kollektivprosjekter framover. Fornebubanen og ny sentrumstunell. Dette er pri en! Så må vi løfte fram trikk til Tonsenhagen og Ring 2. Vi i SV vil ha begge deler!

- Både Tonsen og Ring 2 er bra for byen, men Oslo trenger ny trikkebase hvis vi skal kjøpe flere trikker. Da synes vi det ser smart ut å bygge den på Nordre Åsen (under Skeidbanen). Da kan Holtet etterhvert byutvikles.
Det er interessant! Fordi det er noen som mener at det er bare å sette inn elbuss istedet for trikken, så det er en diskusjon om hvor det skal være trikk eller elbuss. SV vil ha litt av alt. Det kan være forskjellig teknologi til forskjellige driftsarter: hurtigbåtene, Nesoddbåtene, buss og trikk spiller ulike roller.

- Har du hørt om trolleybuss? Mange vil ikke snakke om det fordi de mener den er så lite fleksibel. Flere byer i verden satser nå på Trolley 2.0. De har også batterier. Noe å satse på til Tonsen i første omgang?
Ja, jeg har kjørt det, i de gamle Sovjetstatene. Vi som kommune må satse på de teknologiene som passer oss best. Vi trenger ikke velge bort noe, så det kan godt hende at trolley med batterier hadde passa på noen ruter i Oslo.

Sunniva.E.Eidsvoll-8


- Generalforsamlinga i Sporveien ga Sporveien beskjed om å innføre Oslomodellen for ett reinere arbeidsliv.
Ja. Alle er enige i at den må innføres, også i alle AS´ene. Og dette gjelder også skjerpa innkjøpsregler som stiller etiske krav.

- Noen direktører får rynker i panna fordi kostnadene øker?
Ja, men hvis noe har vært billigere fordi vi ikke har hatt kontroll på entrepenørene eller underleverandørene og de har drevet med kriminell virksomhet, brutt arbeidsmiljøloven og ikke tatt samfunnsansvar, da har det vært for billig da! Da må vi heller prioritere prosjekter hardere, hva vi skal bygge.

- Hva tenker du om valgkampen og valget neste år?
Jeg er kampklar! Vi har så mye vi vil gjennomføre og sette i gang. Byen fortsetter å vokse og det må bli færre biler så for SV er fortsatt satsing på kollektivtransport prioritert.
Så er vi veldig opptatt av å avkommersialisere velferd, det kommer vi til å gå til valg på! Der har vi fått til endel, men vi må komme mye lenger, både innenfor eldreomsorg, barnevern og barnehager. AKS er blitt gratis, men kvaliteten må bli bedre. Mye er finansiert gjennom eiendomsskatten, så Høyre har ganske mye å kutte i nå, for å fjerne den. Eiendomsskatten er en god måte å omfordele penger på, å bruke mer penger på velferd.

- Det mobiliseres mot dere, blant annet de som er i mot mer bompenger.
Måten vi tar inn bompenger er den mest sosiale måten å ta inn bompenger på fordi vi bruker pengene på å styrke kollektivtrafikken, ikke på å bygge mer vei. Flertallet av de som bruker bil er menn med midlere eller høy inntekt, mens kvinner med midlere eller lav inntekt er de som kjører kollektivt. Det er enda en grunn til at det er viktig å satse på kollektivtrafikken!

Første utkast til Oslo SVs Valgprogram 2019-2023 - kollektivtrafikk

SV vil:
Satse på baneløsninger for framtida. Få fortgang i arbeidet med å bygge den nye T- banetunnelen gjennom sentrum, og jobbe for en ny jernbanetunnel. Ny t-banetunnel vil knytte Bislett og Grünerløkka til dagens t-banenett, og doble kapasiteten i t-banesystemet. Øke kapasiteten på t-banen for å sikre punktlighet og flere avganger. Ferdigstille så fort som mulig et nytt signal- og sikringsanlegg på T-banenettet. Nytt signalanlegg kan øke kapasiteten i dagens T-banetunnel gjennom Oslo sentrum med 25 prosent, fra 32 til 40 tog i timen.
Utvide banenettet til nye områder. Bygge Fornebubanen med kopling til Majorstuen og Blindern stasjon, og begynne bygging av baneløsning for Nedre Romerike (Ahus-bane). Satse på trikk når kapasiteten til bussen er sprengt. Bygge trikk langs Ring 2, og linjer til Hovinbyen, Tonsenhagen og Linderud/Veitvet. Busslinje 31 er Norges uten sidestykke mest trafikkerte og presset til bristepunktet. Derfor trengs det trikk.

Beholde Sporveien som heleid kommunalt selskap som eier og drifter sine tilbud selv, og jobbe aktivt for at selskapet skal frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit vi vil.
Jobbe for at anbudsutsetting av kollektivtrafikk i Ruter avvikles etter hvert som anbudskontraktene utløper.

Du kan gi innspill til programmet her