OSA-Sporet nr 4 leder

Publisert av Ola 19.12.2018

raynod-colorRaymond mot utflagging!
Rune Aasen
Av Runde Aasen

Årets seminar i OSA 22.-24. november ble på Color Line. Det kom trusler om utflagging av Color Line som ville bety at 700 ansatte ville bli erstattet av billigere arbeidskraft. OSA bestemte at seminaret på Color Line ga oss en gylden anledning til å vise solidaritet. Vi snakker om en grådig skipsreder som tok ut 400 millioner kroner i aksjeutbytte, men ville ha mer ved hjelp av billigere arbeidskraft.

Vi kjente oss igjen! Forsøket på oppsplitting og privatisering fra borgerlig side i Oslo ville medført dårligere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i Sporveien.

OSA hadde tett dialog med regionsleder Ronny Øksnes i Sjømannsforbundet. Han ble svært glad for støtten OSA ga sjøfolka.
Alle tillitsvalgte fikk utdelt T-skjorter hvor vi sa «NEI TIL UTFLAGGING AV COLOR LINE».

Denne saken fikk en lykkelig ende. KrF sa nei og sikret flertall mot utflagging. Den beskjeden fikk ansatte i Color Line dagen før.
Ble T-skjortene en bortkastet kostnad? Nei! OSA tillitsvalgte med T-skjorter med budskap om støtte til ansatte ble en populær gjeng. Leder i sjømannsforbundet takket også for støtten i plenum og fortalte hvordan han og forbundet hadde jobbet politisk med partiene som sikret flertall mot utflagging. Bra jobba!

OSA har også bidratt gjennom politisk påvirkning på tvers av partier, at Sporveien ikke er anbudsutsatt og utflagget. Men vi kan ikke gå i den fella og tro at dette varig evig. En sterk fagforening og engasjement blant medlemmer er avgjørende for hvordan Sporveien vil se ut i framtiden.
Budskapet er at neste gang er det ansatte i Sporveien som trenger solidarisk støtte!

Seminaret om bord startet kl 11.
Byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen var invitert til å holde innlegg om valgkampen og Oslomodellen. Vi håper at forsamlingen fikk med seg hva dette byrådet har fått til i de 3 årene de har styrt byen, gjennom innleggende til Raymond og Steen!

Dette er viktig å få formidlet til slekt og venner! Bompenger blir et hett tema i valgkampen. Det er viktig å huske at alle inntekter fra bompengene går til ny sentrums tunnel og Fornebubanen. Færre biler og mer kollektivtrafikk er bra for klima.

OSA er godt fornøyd med at de tok seg tid til å delta hos oss. Johansen ga klare signaler på hvem som bør får ansvaret for vedlikeholdet av ladestasjoner for el-busser og at de nye trikkene må få Oslo byvåpen - St. Halvard - som logo. Dette er sikkert ikke Ruter enig i, men eier bestemmer!

Valgkampen 2019 er godt i gang. Det er viktig å få fram forskjellene mellom partiene. For ansatte i Sporveien er det enkelt. Borgerlig styre fører til oppsplitting og privatisering (utflagging) av Sporveien.
Dagens byråd leverer. Sporveien blir ikke anbudsutsatt. Oslo kommunes tjenester blir tatt tilbake. Grådige profittører blir vingeklippet. Hafslund er sikret gjennom økt eierskap (Høyre ville selge Hafslund til Finland).
Kort sagt. OSA skal gjøre sitt slik at rødgrønt byråd blir gjenvalgt i 2019. 

Vil takke alle som har deltatt på møter i utvalg og debatter. Ønsker alle dere som ble valgt på årsmøtene lykke til i perioden som ligger foran oss!
Sammen er vi sterke!

ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!