OSA-Sporet nr 3-23 - Leder

Publisert av Ola 02.09.2023

Redaktor-OlaFloberg

At OSA og Fagforbundet jobber for at kommunale velferdstjenester skal drives i egenregi er vel ingen hemmelighet. I byrådsplattfomen fra 2015 står det at “For å sikre en mest mulig effektiv drift vil byrådet gå gjennom organiseringen av kollektivtrafikken i Oslo.” Etter dette har byrådet lagt vognselskapet inn under Sporveien. Bra!

Vi mener ett eventuelt nytt Rødgrønt byråd etter valget 11 september må børste støv av denne setninga. Unibuss kjører fra desember i år nesten alle busslinjer i Oslo. Det er på overtid at politisk ledelse tar bussdrifta i Oslo tilbake i egenregi. Fellesforbundet har gjort det klart de skal støtte en sånn modell hvis politikerne vil det. Som et selskap under Sporveien og fortsatt Bussbransjeavtalen som overenskomst. Dette er eneste fornuftige måten å organisere en så stor velferdstjeneste på og det vil sikre involvering, kvalitet, effektivitet og sikkerhet på en bedre måte enn ved kontraktregimet i anbudsorganiseringa.

LOiOslo-Buss

Fra ruterstyrets årsberetning leser vi: «Rutermodellen» sikrer demokratisk styring og politisk kontroll over kollektivtrafikken. Et bestillerselskap og offentlige anbud har vært et godt verktøy for å oppnå innovasjon og bærekraftige løsninger.

Å drive kontoret til administrasjonsselskapet ruter koster nå godt over en milliard kroner, og det øker videre år for år. “Mobilitetstilbudet” beskrives slik i årsrapporten deres: “Drift av mobilitetstilbudet er kostnader for å utvikle, planlegge, analysere, samordne, kjøpe og markedsføre kollektivtransporttilbudet, samt ansvar for utvikling og drift av IT-systemer knyttet til blant annet billettsalg, rutedrift og kunderettet informasjon og kommunikasjon.”

Fra en pressemelding 20. juni 2023 leser vi at “Styret fortsetter videreutvikling av kollektivtrafikken i lys av forventninger om individualisering, digitalisering, selvkjøring og ambisiøse klimamål.”
En ikke så liten motsetning mellom kollektivtenkning og individualisering der!

I dette ligger altså at ruter satser stort på kunstig intelligens (KI) og selvkjørende teknologi. Selskapet blir nå markedsført som et teknologiselskap! Politisk styring og kontroll er det vanskelig å få øye på. Var det dette politikerne ville da kollektivtrafikken blei splitta opp i 2006?

Hvorfor driver OSA valgkamp? Å bruke stemmeretten for å få politisk innflytelse har vært viktig for arbeidsfolk siden fagbevegelsen organiserte seg på slutten av 1800-tallet. Ved siden av et organisert arbeidsliv er de politiske vedtaka viktige for hvordan vi lever. På jobb eller fritid. Lenger bak i OSA-Sporet skriver LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad godt om dette - “Fagbevegelsen er en viktig bidragsyter til å ivareta og utvikle folkestyret. Vi bruker mye tid og ressurser til å utvikle og forankre politikken i våre demokratiske organer og gjøre folk oppmerksomme på hva som står på spill."
Gå inn på LO i Oslos hjemmeside og finn ut hva partiene mener om våre prioriterte politiske saker, https://lo-oslo.no/svar/ (behandla i LO i Oslos representantskap).

Ut fra svarene partiene gir anbefaler vi å stemme på et av de rødgrønne partiene, men uansett: Bruk stemmeretten!

Vi kommer til å ha flere aktiviteter i tida framover og bli med på vår valgkampsamling med partier torsdag 7. september på Folk.

Godt valg 11. september, så ses vi på OSAs valgvake på Brygg i Storgata!