OSA-Sporet Leder

Publisert av Øystein 03.07.2018

Rune Aasen
Av Rune Aasen, Leder OSA
 
Historisk dag!
Mandag 11.6.18 ble det kjent at CAF blir leverandør av 87 nye trikker til Oslo. Den første trikken kommer til Oslo høsten 2020.

Det har vært en lang kamp etter at et flertall i bystyret 2013 bestemte at Oslo skal ha trikker. Oslo Vognselskap mente bestemt at de skulle ha ansvaret for kjøp av nye trikker. Ruter ville helst ha busser og mente at det ble brukt for mye penger på trikk. Man kan trygt si at det ikke var harmoni i kollektivfamilien i denne perioden!

For OSA var det viktig at Sporveien fikk ansvaret for anskaffelsen. Begrunnelsen fra OSA var at all kompetansen var i Sporveien. Ett sentralt spørsmål i programstyret ble om nye trikker skulle bestilles med vedlikeholdsavtale. Dette ville bety privatisering av vedlikeholdet av nye trikker. OSA ga beskjed om at det ville bli bråk i organisasjonen hvis anbefalingen fra programstyret ble at nye trikker ble bestilt med vedlikeholdsavtale. Etter utredninger og diskusjoner i programstyret seiret fornuften. Anbefalingen ble at trikkene skulle bestilles uten vedlikeholdsavtale! Alle bør være happy for den avgjørelsen!

I 2015 bestemte daværende samferdselsbyråd Guri Melby (V) at Sporveien skulle ta over ansvaret for trikkeanskaffelsen. Dette var en viktig og riktig avgjørelse. Nå fikk vi muligheten til å bruke all den kompetansen som finnes i Sporveien. 

Framtidens arbeidsplasser skulle utformes

Førere, renholdere, mekaniker, ingeniører, barnearbeidere. Alle har kommet med innspill. Derfor føler jeg meg trygg på at den trikken som er valgt er den beste. Den blir blå og jeg håper at Oslos politikere tar en fornuftig avgjørelse til: logoen må bli St. Halvard!

Nye trikker medfører også oppfattende oppgraderinger av infrastrukturen og nye baser. Spesielt har utbyggingen av Holtet medført diskusjoner. Sporveien har fått dispensasjon på 10 år for eventuelt utvidelse av Holtet base. Det betyr at i 2028 må Sporveien ut fra Holtet. Man bør nå sette på dagsorden behov for den 3 base. Nordre Åsen er et alternativ!

OSA vil forsikre alle som er skeptiske til at fagkompetansen ikke har blitt spurt, er grunnløse. Mye arbeid gjenstår. Men nå skal vi glede oss over at nye trikker er bestilt, full oppgradering av infrastrukturen, og nye baser. Takk til alle som har deltatt i diskusjoner og til alle som har sittet i de forskjellige grupper. Jeg er sikker på at den beste trikken er valgt!

Tariffoppgjøret 2018

Etter å ha vært med noen år som tillitsvalgt i Sporveien mener jeg at dette er dette oppgjøret er noe vi kan være stolte av å ha fått til. Stort oppmøte på tariffmedlemsmøte (140) og mange diskusjoner ga klare føringer på hva forhandlingsutvalget skulle prioritere.

Bedriften hadde sine ønsker og oppgjøret fikk en treg start. Bedriften sine krav ville medført at mange ville ha merket en forskjell, hvis de hadde blitt innfridd.

For OSA var pensjon et viktig spørsmål. Innskuddspensjon måtte sikres. OSA er veldig fornøyd med at pensjonsordningen har blitt tariffestet. 

Et annet viktig prinsipp var at de som ble langtidssykemeldte nå ikke taper feriepenger etter 48 ukers sykefravær.

Oppgjøret hadde er ramme på 2,8%, men havnet på 2,99%.

Etter oppgjøret har det blitt en diskusjon om ferieskift. Mange har trodd at OSA har blitt med på en ordning hvor ansatte har mistet feriedager. Jeg kan forsikre om at OSA ikke under noen omstendigheter hadde blitt med på at ansatte taper feriedager.

Ansatte på teknisk har hatt denne ordningen i flere år. Hvis de hadde mistet feriedager så tror jeg nok OSA hadde fått bråk også fra sentralt hold. Men jeg har forståelse for at ansatte stiller spørsmål om hva OSA har blitt med på. Det er enighet om at Sporveien og OSA sammen skal forklare hva dette innebærer. Det innebærer ikke tap av feriedager!

Alle fikk et generelt tillegg på 11.200 kr og fagarbeidere ble denne gang prioritert og fikk 2 lønnstrinn ekstra. Mest fornøyd er vi med å få tariffestet innskuddspensjonen.

Nå skal oppgjøret til elektronisk uravstemning.

Som helhet er oppgjøret et veldig bra oppgjøret og jeg oppfordrer medlemmene til og bruke stemmeretten.

Ønsker alle en riktig God Sommer :))