OSA-Sporet jubileumsnummer!

Publisert av Ola 22.08.2019

OSA-Sporet.201903
Her kan du laste ned OSA-Sporet jubileumsutgave som PDF > OSA-Sporet.201903

Denne utagven er resultat etter en kjempeinnsats fra redaksjonskomitéen. På tampen av ferien blei det levert stoff og innspill til deadline 15. august. Takker alle som har bidratt til å få det til! 

OSA-Sporet jubileumsnummer skal være en del av markeringa av at OSA runda 125 år 25. juli. Andre markeringer er en stor jubileumsfest på feriehjemmet Kjeholmen lørdag 24. august og at Oslo Rådhus inviterer jubilanten til mottagelse 10. oktober. 
Det mest varige i forbindelse med jubiléet er nok utgivelse av historieboka. I denne utgaven intervjuer vi forfatterne av boka, hvor de redegjør for hvordan det var å jobbe fram tekstene og grave i foreningas siste femogtjueårige historie. De framhever det linjevalget foreninga følger og at det aldri lønner seg å gi opp. 
Boka lanseres 24. august og skal etter dét distribueres flest mulig medlemmer. Ta kontakt med oss hvis du ikke har fått et eksemplar. 

Frode Eriksen har en bokomtale av den første historieboka «Oslo Sporveisbetjenings historie gjennem 40 år». Stiftelsen av foreninga (Kristiania elektriske sporvei) springer ut av hjelpekassene kuskene på hestesporvogn danna i 1880-åra. Dette var solidariske kasser administrert av arbeidsfolka sjøl, hvor medlemmer kunne søke om bistand hvis du fikk trøbbel med helsa eller trengte begravelsestøtte.

Kristiania var også i en rivende utvikling. Som Frode skriver: «Sporveien er født ut av en av landets største urbaniseringstrender noensinne. Kristiania bestod i år 1800 av 10000 sjeler, i år 1900 var dette vokst til 227000, en vekst som i antall bare overgås av Oslos vekst i nyere tid.»

Vi har fortsatt noen eksemplarer av denne boka. Ta kontakt. Du kan også laste den ned fra sidene våre.

Stian Haldsrud har levert en tekst om Helgedagsbetjeninga. Kort og god historisk oppsummering av boka han i fjor skreiv om denne viktige førergruppa i Sporveien.

Sores Yuser har gravd i gamle protokoller og finni litt av historien til Ryen verksted. Også denne historien handler om en by i vekst og at kommunen måtte investere i kollektivtrafikk for å få Oslo til å fungere.

SOS-barnebyerkontakt Anja Renberg fikk til et intervju med tidligere leder av OSA, Stein Guldbrandsen. Stein og foreninga tok initiativer som nå har blitt til ett solid og varig samarbeid mellom SOS-barnebyer og OSA. OSA er en stor bidragsyter til drifting av barnebyen i Huambo i Angola. Hvis du ikke allerede er bidragsyter – ta kontakt med oss.

Du vil finne bilde av stilftelsesdokumentet fra 1894 og endel bilder av faner fra de forskjellige foreningene i dette nummeret. I dag er OSA én stor forening, med 1.600 medlemmer i kollektivtrafikken i Oslo. Det gir en styrke som gjør at vi får gjennomslag i saker vi fremmer. Det skal vi gjøre også i framtida.

Vi takker ArbArk (Arbeiderbevegelsens arkiv) for velvillig hjelp i perioden fram til jubiléet.