OSA-Sporet - Høyresida flår framtia

Publisert av Ola 02.07.2018

Bones
Av: Sveinar Bones

Nå er det jo slik at pensjonistene fortsatt er medlemmer av fagforeninger og fagforbund, også i LO som den største sammenslutningen. Jeg har jo hevdet i lang tid, sammen med noen få andre stemmer, at det pågår en kraftig underregulering av pensjonene i landet. Og ennå verre blir det i framtida.

Mange har ment at de enkle regnestykkene som har blitt presentert i diskusjonene ikke kunne være reelle, nærmest påhitt fra vår side. Men nå anskueliggjør selv Jan Davidsen i Pensjonistforbundet hvor store summer det dreier seg om i de siste fire årene.

Hvorfor er det stille fra foreninger, forbund og selveste LO om denne utviklinga? Og våre pensjonist-tillitsvalgte. Hvor har de gjemt seg? Hvor mange yrkesaktive hadde funnet seg i en slik utvikling, uten å forsøke å ta igjen i både sentrale og/eller lokale tariffoppgjør!

Eller er de enige med Hanne Skartveit i VG, Unge Høyre og hele koblet av borgerlige ungdomsorganisasjoner som mener at dagens pensjonister bare har å holde kjeft. Fordi dersom pensjonene skal holde tritt med prisstigninga, stjeler vi fra kommende generasjoner. At pensjonistene og uføre ruinerer nasjonen nå og i framtida. Det er jo noe forbannet tøv. Hele systemet vårt har i ti-år basert seg på «pay-as-you-go»-systemet.

Det er nok ikke pensjonistene som kludrer til økonomien her i landet. Det greier EU-tilhengerne elegant selv, ved å undergrave nasjonal selvråderett, true energiforsyninga og industrien i landet, og gjemmer milliarder i skatteparadis for å unngå skatt til fellesskapet.

Og fiffens avkom har neppe hørt om, eller opplevd de nærmest lovmessige krisene som kapitalismen gjennomløper, og milliarder blåses bort som dugg for sola. Det er og forblir en større trussel mot landets økonomi og oljefond enn landets pensjonister og uføre.

Men hvorfor henger foreningene, forbundene og selveste LO seg på denne falske forestillingen og politikken uten et knyst når høyrekreftene turer fram. Det må det bli slutt på, og det snarest!

Vis respekt for de som har bragt dere til maktens tinder, men bruk den før dere selv blir flådd av høyrekreftene krigsdans!

 

Kameratsleg helsing