OSA-Sporet 3 - Leder

Publisert av Ola 09.10.2018

oslo.budsjettFoto Aftenposten
Rune Aasen 
Av Rune Aasen

Kollektivtrafikken er budsjettvinner. Er prioriteringene riktig?
Noen innspill som byrådet må jobbe med før budsjettet vedtas:
I merknad til budsjett 2019 er følgende lagt inn.
«Byrådet vil bruke 2107 millioner til kjøp av transporttjenester i 2019. Dette er en realøkning på 115 millioner fra 2018. Av dette er 16 millioner satt av til pilotprosjekt av ny mobilitetstjeneste. I tillegg innarbeides 11 millioner på kap. 308 til pilotprosjektet Aldersvennlig transport»
Jeg vil ile til å si at dette budsjett ikke er vedtatt i bystyret og er positivt på mange områder. Budsjettet vedtas etter debatt i bystyret i desember.

Blir budsjettet vedtatt er Ruter budsjettvinner og Sporveien taper.
Ruter får økte midler til å utforske nye transportordninger. Førerløse kakebokser som sniker seg av gårde i 8 km/t brukes det penger på (det neste blir vel droner)! Nye apper skal erstatte menneskelig service. Alt dette er det sikkert moro å drive med for ansatte i Ruter. Når man i tillegg vet at Ruter flommer over av penger så blir det feil å gi Ruter en realøkning i tilskuddet på 115 millioner og ikke en økning i driften av Sporveien som kan utvide kapasiteten.

Når nye bom-løsninger er innført vil det bli mere press på T banen, trikken og bussen. Ansatte i Sporveien må jobbe mer helg og nye skiftordninger innføres, som igjen krever flere ansatte når rutetilbudet skal utvides.
Økt kjøring krever mer vedlikehold av infrastruktur og vogner. Dette kan man ikke utsette i den tro at droner og førerløse busser innføres i nær framtid! 70 nye elbusser vil også ha en betydelig kostnad. Skal Sporveien klare oppgavene framover må også Sporveien få en realøkning i driftstilskuddet. OSA mener at lønnsoppgjøret i 2019 også vil koste Sporveien!

Det kan ikke være slik at Sporveien nok en gang må gjennom en intern effektivisering for at Ruter kan leike seg med duppeditter.

Så OSAs oppfordring til byrådet er: øremerk økte midler til Sporveien. Ruter har penger på bok og kan effektiviseres. I dag koster det 700 millioner å drifte Ruter.

Fusjonér Oslo Vognselskap og Sporveien.

10 mars 2009 gjorde daværende generalforsamling i finanskomiteen Stian Berger Røsland (H) en vedtektsendring i Oslo Vognselskap fra å eie og forvalte vognparken til å få ansvaret for anskaffelse av nytt vognmateriell. Dette medførte store forsinkelser i trikkeanskaffelsen på grunn av krangel mellom OVS, Ruter og Sporveien om hvem som skulle ha ansvaret for anskaffelsen. OVS ble etterhvert lagt inn under samferdsels- og miljøkomiteen. Samferdselsbyråd Guri Melbye (V) bestemte tross vedtektsendringen at Sporveien skulle ha ansvaret for trikkeanskaffelsen.
Dette var en viktig beslutning som medførte at, på tross av store forsinkelser, nye trikker er bestilt fra CAF. OSA har hele tiden argumentert med at det er forretningsmessige årsaker til at en fusjon med Sporveien er en hensiktsmessig organisering av kollektivtrafikken. Skattemessige forhold har ikke vært OSA sin greie!
Men nå er det omkamper på gang. Krefter både i OVS og Rådhuset mener at det er skattemessige årsaker til at Sporveien og OVS fusjoneres. OVS setter alle krefter inn på at fusjonen ikke gjennomføres før valget 2019.
Rødt har i bystyret kommet med forslag på at OVS fusjoneres med Sporveien. Saken er enda ikke behandlet i bystyret. Noe den snarest bør bli!