OSA-Sporet 3 Leder

Publisert av Ola 10.12.2017

Rune AasenRune Aasen
Høyres Alternative Oslo budsjett - et varsko!
Dessverre fikk vi ikke regjerings- skifte i 2017. Høyre/Frp blir nok enda mer privatiseringskåte og vil fortsette åtafradesomharminstoggi skattelette til de som har mest. Heldigvis så styrket ikke de samme partier seg i Oslo. Men i 2019 er de igjen klart for valgkamp- denne gangen kommunevalg.
Det er bra Høyre nå klargjør hva vi kan vente oss hvis de kommer til makta i 2019. I Høyres alternative Oslo-budsjett viser Høyre sitt sanne ansikt med støtte fra Frp. Dette er ikke noe nytt for OSA men det er viktig at vi ikke lener oss tilbake og tror at vi ikke får flere kamper i framtiden.
Eiendomsskatten er en plage for Høyre. Den skal fjernes, men inntektene må Høyre ha. Så må man kutte og anbuds utsette tjenestene. Høyre foreslår i budsjettet å:
• Droppe gratis skolefritidsordning.
• Ikke øke antall ansatte i hjemme- tjenesten.

• Sette søppelhentingen ut på anbud igjen (dette gjør de tross søppelkaoset i 2017)
• Droppe arbeidet med bilfritt byliv og lavutslippssoner.

• Legge ned klimaetaten som egen etat.

Den største innsparingen får Høyre til ved å budsjettere med effektivisering av driften i bydelene og ulike kommunale etater. Alle skjønner at det vil føre til dårligere tjenester for «folk flest»
Men det stopper ikke der. Sporveien slipper heller ikke unna. Sporveien har effektivisert for hundrevis av millioner kroner siden 2010. Det spiller ingen rolle for Høyre. I alternativ budsjett legger Høyre inn et forslag: «Bystyret ber byrådet fremme sak om hel eller delvis konkurranseutsetting av trikk og T –bane». Høyre vil også ha stans i arbeidet med trikk langs Ring 2 og til Tonsenhagen. Når Høyre fjerner eiendomsskatten så tas de tapte inntektene inn igjen med mer privatisering og mindre overføringer til bydelene.
Det er også i Ruter sin interesse at Sporveien blir konkurranseutsatt.
OSA har klart å stå i mot disse kreftene i 18 år med blått flertall i byråd og vi skal bidra igjen med at de ikke kommer til makta i 2019.

Nedleggelse av
servicepunkter på T –banen
Ruter sitt vedtak om nedleggelse av servicepunktene på T banen fikk stor motstand og blir nå vurdert på nytt. OSA var svært kritisk til beslutningen og la fram saken for de poliske partier som nok har bidratt til at dette vurderes på nytt. Pensjonistforbundet har sendt brev til Ruter-Sporveien med kopi til byråden og påpeker at ikke alle mestrer den digitale hverdagen. Dette må byråden lytte til!
Medlemsutvikling
OSA nærmer seg 1600 aktive medlemmer. Skal vi klare å stå i mot Høyrekreftene i framtiden så er helt avgjørende at ansatte organiserer seg (helst i OSA) det er antall medlemmer og engasjerte tillitsvalgte som er avgjørende om vi skal å stå i mot framtidens utfordringer.

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!