OSA-Sporet 1-24 - Redaktørens hjørne

Publisert av Ola 22.03.2024

OSA-Sporet 1-24 - Redaktørens hjørne
Av Sores Yuzer, OSA nestleder

Redaksjonen til OSA-Sporet ser tilbake på 2023 som en milepæl hvor vi klarer å levere fire utgaver i kalenderåret. 2024 byr på nye mål og vi er på god vei til fire, muligens fem utgaver for året. Påskeutgaven av OSA-Sporet vil bære preg av de faste skribentene som Frode og Linda, påskekrim, tilbakeblikk fra 10 år siden, men også noen nye skribenter som får spalteplass.

Første del av året har bært stort preg av avvik og krevende drift for bussen i Oslo. Problemer med ladeinfrastruktur, busser som ikke klarer å kjøre det som er lovet og mangel på brøyting. Rutersjefen Bernt proklamerer med at vi er forbi det verste nå og bussene er klare til å kjøre vanlig drift, enn så lenge…

Winter is coming. Uten endringer i systemet så er vi på randen av samme katastrofevinter som vi akkurat har vært igjennom. Det må skje store endringer i infrastruktur for lading, utbedringer på eksisterende kjøretøy og selvfølgelig så er det en forutsetning at det blir brøytet skikkelig.

Tomkjøringen gjennom hele byen må ta slutt, det må være mulighet å få lada noen av bussene på endeholdeplassene. Er du nære å gå tom for strøm på Galgeberg, da må det da være mulig å sette opp en hurtiglader der?

Noe av utfordringen til førere og passasjerer gjennom vinteren har vert kalde busser, de elektriske varmepumpene klarer ikke å varme busskupeen, noe som også kan være med på å bedre vilkårene for lading.

I et utvidet møte i Samferdsels- og miljøutvalget påsto rutersjefen at de ikke har vært en pådriver for å fase ut fossilbusser og de nylig inngåtte anbudene så var det rom for andre typer busser enn elektrisk frem til 2028. Da undrer det meg; Skal operatørene som er i anbudskontrakt til 2030 fase ut “alternative” busser i 2028? Det virker for meg at det i realiteten ikke er et mulighetsrom slik rutersjefen forklarer. Kontraktene er “tvunget” til å kjøre med elektriske busser.

Det er skuffende når samferdselsbyråden roser gebyrinsentivene fra ruter, og spør hvordan man ellers kan drive effektiv kollektivtrafikk. Hallo?

Se til Sporveien hvordan kollektivtrafikk kan driftes uten urimelige bøter som effektiviseringsinsentiv.

Tariff medlemsmøte 2024

13 mars avhold OSA tariff medlemsmøte i Røde kors konferansesenter. Til de flestes overaskelse så var det mobilisert skikkelig til medlemsmøtet! Det var spesiellt Infrastrukturklubben som hadde fått med medlemmene sine ned til Hausmannsgate og den gule arme var tydelig i kravene sine i medlemsmøtet. Det er mangel på Fagarbeidere

i Sporveien og vi blir utkonkurert på lønn i bransjen. “Til og med Fagarbeiderne Oslo kommune har bedre lønn enn Fagarbeidere i Sporveien" utbrøt det fra salen.

Forhandlingsutvalget har en stor jobb foran seg frem mot hovedoppgjøret, det gjelder ikke bare for hva som blir forhandlet frem i frontfagsoppgjøret, men hele blåboka er til forhandling.

Vi takker alle medlemmer som møtte opp til medlemsmøte, 75 stykker møtte til medlemsmøte!

Vi er sterkest sammen!