OSA på linja - T-Banen i Koronatider

Publisert av Ola 03.07.2020

ErikNormanLarsen
HVO T-bane Erik Norman-Larsen og Einar Fygle snakker om T-Banen,
vedlikehold av skinner og det arbeidet som gjøres for å holde T-Banen i
gang i Oslo.

HVO Konsern Geirr Cranner kommer også innom for å snakke om samarbeidet mellom vernetjenesten og bedriften.
Geirr
K-HVO Geirr Cranner (foto Linda Amundsen)
Podcast-HVO