Nyttårshilsen Industriaksjonen

Publisert av Ola 05.01.2022

Indaksjonen2021
2021 har vært et spesielt år der mye arbeid er lagt ned i forbindelse med stortingvalget. Vi har fått en ny regjering med et rød-grønt flertall på stortinget. Hurdalsplattformen er den mest progressive og industriorienterte regjeringserklæringen i moderne tid. Vi ser optimistisk på det politiske prosjektet, men flotte formulering og festtaler må også bli realisert gjennom politiske vedtak. Dagens politikk vil ha stor betydning for utviklingen i lang tid fremover, og energikrisen krever en snarlig løsning sammen med en ny politisk kurs. Vi må ta et oppgjør med den markedsorienterte frikoblingen av energimarkedet. Kravet vårt er politisk styring og kontroll.
Siden Industriaksjonen ble stiftet i januar 2019 har vårt formål vært å løfte frem hvilken betydning industrien har i samfunnet. For oss som tillitsvalgte ligger dette ganske nært, men for enkelte sentrale politikere er industripolitikk noe abstrakt og fjernt. Tidligere hadde flere av representantene på stortinget bakgrunn fra industrien, men det er ikke tilfelle i dag. Tette bånd mellom industriens kvinner og menn er erstattet med rådgivere og konsulenter. Naturresursene som er fellesskapets eie, skal komme hele folket til gode, og bygge opp arbeidsplasser basert på høy teknologi og lav energipris. Naturgitte fortrinn skal ikke være et spekulasjonsobjekt på strømbørsen slik vi ser i dag.

Høsten og vinterens debatt om de skyhøye strømprisene viser at vi trenger en skikkelig opprydning, og at den må starte nå. Da industriaksjonen ble opprettet på Rosenberg verftet sommeren 2018, var det en direkte konsekvens av stortingets ACER vedtak og den manglende forståelsen av hva politisk kontroll over energiressursene betyr. Vedtaket ble fattet til tross for den store motstanden fra LOs industriforbund, en rekke av APs ordførere, flere lokalpartier, kommunestyrer og LO sentralt.
Vår største og viktigste næring, olje og gassnæringen, er under konstant politisk press. Energikrisen i Europa viser hvor avhengig vi er av å utvikle, ikke avvikle norsk sokkel. Det er enorme muligheter for å videreutvikle norsk industri dersom det er en politisk vilje, og minst forståelse. Industriaksjonen har gjennom DeFacto rapporten «fremtiden industri» laget noen politiske anbefalinger som viser hvilke muligheter som ligger foran oss. Nå har vi også muligheten til å få politisk gjennomslag.

Industriaksjonen vil fortsette med å jobbe for at dagens energipolitikk igjen blir underlagt politisk styring og kontroll. Vi planlegger en stort markeringen for stortinget 20. Januar. 15 februar planlegger vi en landsomfattende fakkelmarkering. En rekke av LOs lokalorganisasjoner støtter strømoppropet, og vi mobiliserer for at flest mulig fagforeninger støtter opp om markeringene. Målet er å vise at fagbevegelsen har både makt og innflytelse til å endre dagens energipolitikk til det beste for vanlige folk, næringslivet og industrien. Det er kun fagbevegelsen som kan kanalisere dagens misnøye til noe konstruktivt.

Vi ser at høyrepopulistiske krefter utnytter pandemien og de høye strømprisene til å skape misnøye, splittelse og politikerforakt. Dette må bekjempes, og vi har de organisatoriske evnene til å møte dette med krav og politisk gjennomslag. Det har vi gjort før, og det skal vi gjøre igjen!

Industriaksjonen har ambisjoner og planer for å det kommende året, og håper at dere som er, eller har vært tilsluttet Industriaksjonen også blir det for kommende år. Det planlegges en industrikonferanse og ulike kurs- og skoleringstilbud med vekt på industripolitikk.

Jeg vil takke alle fagforeningene som er tilsluttet Industriaksjonen for året som har vært. Deres støtte har vært avgjørende for arbeidet vårt. 2022 vil forhåpentligvis bli starten på ny politisk retning som virkelig setter industripolitikken høyt på dagsorden.

Remy Penev
Leder Industriaksjonen

På vegne av Industriaksjonen ønsker jeg å takke for et godt samarbeid i 2021!

Vil samtidig ønske dere et riktig godt nytt år!

www.industriaksjonen.no

OSA er tilslutta Industriaksjonen.