Nytt fra Studie og Agitasjon

Publisert av Ola 23.10.2018

INTROFra OSA introkurs
Linda.vognforer
Av Linda Amundsen
OSA-Sporet nr 3-18

Siden siste utgave av OSA-Sporet har det vært en hektisk tid for studieutvalget. Det har vært mye aktivitet i forbindelse med kursing av egne tillitsvalgte og medlemmer samtidig som vi har jobbet med flere prosjekter som vi ønsker å gjennomføre i tiden fremover.
Kjeholmen

Den 23. august innkalte studieutvalget alle OSA-klubbenes arbeidsutvalg til Kjeholmen, til første del i en grunnskolering. Dette er et ledd i en intern skolering av egne tillitsvalgte som har hovedfokus på å skape en samlet tillitsvalgtgruppe som sammen skaper fremtidens strategi for foreningens arbeid. Kurset krevde mange forberedelser både i form av møter med våre forelesere og ikke minst logistikken med å få materiell og folk på plass i tide.

Studieutvalget var svært fornøyd med dette kurset og vil bruke grunnlaget som ble lagt her til å jobbe videre med å styrke OSA og alle dets tillitsvalgte i tiden som kommer. Her vil vi rette en spesiell takk til Christian Nordstad som stilte opp og gjorde dagen også til en kulinarisk opplevelse.

Videre har studieutvalget avholdt et todagers kurs i planarbeid for plantillitsvalgte på teknisk side på Etterstad. Utrolig spennende å få delta på dette kurset, og se all den kunnskapen og engasjementet som er i alle avdelinger på teknisk side. Kurset tok blant annet for seg lov- og avtaleverket som er viktig for plantillitsvalgte som skal arbeide med skift- og turnusplaner. Dag to ble hovedsakelig brukt på å gi kursdeltakerne innføring i bruk av Excel som arbeidsverktøy i planarbeid og på sikt gjøre planbygging lettere og mer digitalisert. Studieutvalget fikk mye nyttig læring disse to kursdagene og planlegger et nytt kurs etter nyttår.

Etterstad


På bakgrunn av plankurset for teknisk side er studieutvalget også i gang med å lage et plankurs for tillitsvalgte på førersiden. Dette er spesielt viktig i disse tider hvor vi vil oppleve mye avvikskjøring og begrensninger i infrastrukturen som vil sette mye høyere krav til plantillitsvalgte i de neste årene.

Vi har også gjennomført todagers introkurs for nye medlemmer, der det gis en innføring i OSA-medlemmenes fordeler, plikter og rettigheter. Disse studiedagene er alltid utrolig hyggelige, spesielt når man får møte flotte medlemmer fra flere ulike avdelinger i Sporveien. Nytt for kurset avholdt i september var at også OSA Ung kom og holdt en presentasjon av ungdommens virke i OSA og fortalte engasjert de politiske sakene som ungdommen spesielt er opptatt av. Det var to flotte kursdager og studieutvalget fikk bli kjent med flere nye engasjerte medlemmer. Det er ikke å legge skjul på at introkursene er en spesiell god arena for verving av nye tillitsvalgte inn i de ulike klubbene. Og disse kursdagene var heller ingen unntak. Vi håper å se mange av de deltakende på kurset på årsmøte listene utover høsten.

I forbindelse med introkurset vil studieutvalget rette en spesiell varm takk til alle som kom og presenterte alt fra vernetjenesten, OSAs politiske virke, hvordan OSA er bygget opp som organisasjon og tillitsvalgtapparat, de viktigste punktene i lov- og avtaleverk som de fleste medlemmer kommer borti. Og igjen vil vi rette en stor takk til vår pensjonisttillitsvalgte Ove Tønnesen som ble med oss til Sporveismuseet på Majorstuen og foredro om OSAs historie og ble med oss rundt om på museet og fortalte om historien til alle de gamle kjøretøyene som er å besøke der.

Studieutvalget har en rekke prosjekter og ikke minst ideer for videre arbeid som skal komme både tillitsvalgte og medlemmer til gode i løpet av vinteren. På grunn av en økende pågang vil Studieutvalget avholde et nytt introkurs før jul. Og i januar, når alle klubbers årsmøter er avholdt vil vi også avholde et Fase 1 kurs for tillitsvalgte, slik at også nye tillitsvalgte får muligheten til å skoleres inn i sin rolle som tillitsvalgt. Vi oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å følge med på OSA-sporveien.no for oppdatering av kurs og studiekvelder i tiden fremover.