Nyhetsbrev Juli 2018 – Plasstillitsvalgte ​Etterstad

Publisert av Ola 02.07.2018

Etterstad-tillitsv
Hovedoppgjøret 2018
Vi er enige om at den innskuddsbaserte pensjonsordningen ikke kan endres uten at partene er enige. Partene må dermed være enige om endringer i begge pensjonsordningene.

- Lønn under sykdom og ved svangerskaps-, fødsels og foreldrepermisjon gis rett til opptjening av feriepenger. Gjeldende fra 01.09.2018 (Gjaldt tidligere kun ved foreldrepermisjon).
- Alle ansatte på lønnstrinn får et generelt tillegg på kr 11 200 pr. år, med virkning fra 1. april 2018.
- Lønnstrinnsøkning (fra 1. april 2018):
o Fagarbeidere, heves ett reelt lønnstrinn (eksklusive bil 111)
o Fagarbeiderstigen heves til 3 nivåer og blir 0 – 5 – 10 år (ltr. 18 – 21 – 22)
- Det gis nå anledning for alle å søke inntil 4 ukers permisjon uten lønn hvert annet år til å besøke familie i forbindelse med ferieavvikling. Gjeldende fra 01.01.2019 (tidligere gjaldt dette bare ansatte av «ikke europeisk herkomst»).

Turnussamling (Mai 2018) – Tillitsvalgte og verneombud sammen med produksjonsledere og montasjeledere var invitert til samling av Banesjef (med HR og ADB-plan). Der ble det diskutert turnuser, prosjektarbeid og hvordan vi skal jobbe fremover. Vi er meget positive til samarbeidet og involvering av alle parter og avdelinger.

Plasstyret oppfordrer alle til å gi tilbakemeldinger i form av forbedringsforslag, innspill og avviksmeldinger.

Vi minner igjen om at OSA har en hjemmeside. Gå inn å se på den.
http://osa-sporveien.no/

Ønsker alle våre medarbeidere en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen Plasstyret Etterstad