Ny revidert tariff

Publisert av Ola 30.06.2019

tariff-revidert
Ny revidert tariff mellom Sporveien og OSA er nå lagt ut.
Som HR-sjefen sier:
"Tusen takk for et lærerikt og i noe overkant spennende halvannet år med forenkling av overenskomsten. Vi er endelig ferdige med forenklingsarbeidet for B-delen. Vi har gått fra å ha en relativt uoversiktlig overenskomst med svært mange kapitler og ulike deler. B-delen har tidligere bestått av fellesbestemmelser over 18 kapitler, generelle særbestemmelser, diverse særbestemmelser for arbeidstakere i Sporveien Oslo AS. Innholdet i de ulike delene har også hengt sammen. Dette er nå redusert til 9 kapitler i en oversiktlig struktur, noe vi i fellesskap kan være stolte av."
Last ned den nye versonen her:2018.Overenskomst.OSA

En stor jobb er gjort for å få dette til - men vi er ikke ferdige. Jobben fortsetter fram mot hovedoppgjøret 2020 hvor vi skal gå igjennom særbestemmelsene og særavtalene.

EN STOR TAKK TIL DE SOM HAR VÆRT INVOLVERT!

I tillegg vil det muligens dukke opp feil eller mangler i ny versjon som må rettes opp.
For å fange opp dette er det undertegna egen protokoll.