NSB er historie!

Publisert av Ola 30.03.2019

nsb-konduktorerAvventende konduktører i NSB - nå Vy (foto: Ola Floberg)
Rune Aasen
Rune Aasen, leder
OSA-Sporet nr. 1 2019

»Ny regjering skulle klemme så mye ut av tuben at det ville bli umulig og reversere» Nå har regjeringa lykkes. Hvis (når) jernbanepakke 4 blir innført i 2020 (med et lite forbehold at Krf ser lyset) er det EU som for all framtid bestemmer over norsk jernbane.
12. mars 2019 ble NSB historie. NSB og Nettbuss endrer navn til Vy!
Dette vekker sterke følelser hos folk som tross alt var glad i NSB. Jeg føler med alle ansatte som har gjort så godt de kan i alle år tross manglende bevilgninger fra ulike regjeringer.
Det måtte en navnendring til før det ble en skikkelig debatt om jernbanen sin framtid. Da våkna media og flere politikere hang seg på debatten. 280 millioner kr for nytt navnegalskap - mener mange! Klart det er galskap! Hele jernbanereformen er galskap og vil koste flesk!
NSB var for lengst ødelagt! Nå skjønte folk hva Frp holdt på med! VY? Hva er det? Jernbaneforbundet og Lokmansforbundet gjorde det de kunne for å få regjeringa og folk til å forstå at anbud på jernbanen ville svekke sikkerheten og øke kostnadene. Frp hadde bestemt seg. Jernbanen skulle privatiseres!
Det er ikke vanskelig å sette seg inn hva ansatte og tillitsvalgte i NSB har vært igjennom i de årene denne regjeringa har sittet med makta. Man kan være etterpåklok å spørre seg. Gjorde LO og forbundene nok? Burde langvarig streik blitt vurdert? Jeg tror de gjorde det de kunne med lobbing – streik og markeringer. Jeg føler med alle som sto i spissen og prøvde å slå tilbake et lovlig fattet vedtak.
Sporveien var nær ved å havne i samme gjørma. Vi skiftet navn til Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). FRP skulle klemme tuben ut av Sporveien.
Petter N Myhre var arkitekten bak galskapen. OSA kjempet i imot og de styrende organer i Sporveien mente dette var en organisering av Sporveien som svekket sikkerheten og økte kostnadene. Venstres Ola Elvestuen skjønte dette etterhvert og stemte mot Frp. Man kan forundre seg over at direktører har så forskjellige oppfattinger hvordan man kan drive selskaper mest effektivt! Sporveien slår selskapene samme. Jernbanen oppsplittes!
Men det hjelper det nok ikke å mene når eier er FRP og generalforsamling! Dette er idelogi.
Lærdommen må være. Stemmer folk blåblå så får du politikk som har programfestet at Norge selges bit for bit!
De som stemte inn Høyre og Frp på tinget må ikke klage på nedleggelse av NSB. De har bidratt til at en flott merkevare som NSB er erstattet med Vy og veldig få vet hvem som har ansvaret for hva i jernbanesektoren. Den dagen ulykken inntreffer vil alle skylde på hverandre.
I september er det kommunevalg. Skal vi unngå å komme i samme situasjon som jernbanen så er garantien for det at ansatte, venner og bekjente stemmer RØDGRØNT!

God Påske!