Mor Oslo

Publisert av Ola 04.09.2019

MaianneBorgenSykkelMarianne Borgen vil ha denne logoen på nye trikker!
linda.trikk

Av Linda Amundsen, Studie og agitasjon og trikkefører
OSA-Sporet 4-19

Oslos Ordfører Marianne Borgen, er en mangeårig politiker for SV. Oppriktig, varm , raus og real
Borgen ble i 2017 utnevnt til storridder av Den islandske falkeorden i forbindelse med statsbesøket til Islands president i Norge.[3] Den islandske falkeorden tildeles såvel islendinger som utenlandske borgere for tjenester for Island og menneskeheten.
Borgens engasjement for barn trekkes særlig fram i nominasjonen til kåringen der 27 kvinnelige ordførere fra 20 land er finalister.
– Å bli nominert i en sånn kåring er en stor inspirasjon. Både bystyret og jeg har vært opptatt av å svare på internasjonale utfordringer enten det handler om klimaendringer, flyktningkrisen eller fredsarbeid. Det er veldig hyggelig at dette blir lagt merke til, blant annet ved at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019, sier Borgen.

– Alle barn bør ha muligheten til å ta del i viktige fellesskap der de kan bygge vennskap og tillit. Å bli ekskludert fra viktige fellesskap, kan resulterte i en følelse av ikke å være bra nok, sier hun. På spørsmål om hva hun tenker om at Oslo er kommunen med nest høyest andel barn av familier med lav inntekt, erkjenner ordføreren erkjenner at byrådet har en jobb å gjøre i årene som kommer. Hun mener at hovedendringen må skje som et resultat av samspill mellom nasjonale myndigheter og kommunene:

Borgen.debatt.Fagforbundet
I debatt med Rina Hansen (AP) og Siavash Mobasheri (Rødt)

– Vi må jobbe mer med dette, men vi kan ikke ha en regjering som jobber mot oss, avslutter hun.
Årets statistikk viser at om lag ett av tre barn som lever i lavinntektsfamilier, bor i en av Norges største byer. Tallene viser også at graden av fattigdom varierer fra bydel til bydel, og mellom delbydelene i hovedstaden.
– De siste fire årene har vi gjort store politiske grep for en grønnere og mer rettferdig by. Men fortsatt lever vi i den byen i Norge med flest fattige familier, og jeg er klar for å kjempe i fire nye år for utjevning og rettferdig fordeling, sier Marianne Borgen. – Høyresiden i regjeringen fører en politikk for økte forskjeller og økt forurensning. I Oslo går vi stikk motsatt vei med SV i byråd, sier hun.
Valget i høst er et verdivalg. Det handler om hvordan vi skal ha det fremover. Høyresiden vil la markedet styre og selv om de har innsett at vi må ta grep i forhold til miljøet, så går det veldig tregt.

Økende forskjeller. Snakket med en ungdom som fortalte hvordan det var å leve under knapphetens tyranni. Barnet fortalte hvordan han alltid visste hvilken dag i måneden moren fikk lønn, og visste også om hvilke ting han kunne spørre om å få. For spurte han om ting som de ikke hadde råd til, ville moren bli så lei seg. Og vi har i dag 20 000 barn som lever under EUs fattigdomsgrense, bare i Oslo.

For å utjevne forskjeller har vi allerede gitt barnefamilier gratis aks. Det er viktig for at barn skal få ta del i leken og være inkludert. For det er viktig at vi har et samfunn der alle får delta og føler seg inkludert.

Men det er vanskelig å løse politikken i kommunen når mye av problemene blir skapt gjennom regjeringa med kutt i stønader og trygder. Og vi vil aldri kunne for eksempel heve barnetrygden til småbarnsfamilier dersom vi fortsetter å ha en borgerlig regjering. Derfor blir valget denne høsten utrolig

Satsing på kollektivtrafikk er utrolig viktig. Og jeg mener at vi ville aldri hatt den politikken på kollektivtrafikk i Oslo om ikke foreninga deres har snakka med oss om det. Kollektivtrafikk er viktig i en bys infrastruktur. Og årlig øker Oslos befolkning med 8- 9 000 mennesker hvert år. Derfor må vi også ha en infrastruktur i form av kollektivtrafikk som frakter alle disse menneskene frem og tilbake. Vi ønsker jo å utvide trikken på Ring 2 og til Tonsenhagen. Og nå som vi får nye trikker vil vi få et enda bedre tilbud. Men kollektiv er dyrt, og derfor er det utrolig viktig med de inntektene som vi får gjennom bomringen. Og vi er ikke spesielt begeistra for bompenger og jeg syntes kanskje selv at det kan være dyrt. Men det er allikevel viktig at vi får disse inntektene så vi får bygd ny t-bane tunnel. Og denne «happy hour» som Høyre nå har lansert vil koste masse penger! Det er masse penger som vi trenger inn i kollektivtrafikken og inn til fellesskaps godene våre. Mister vi 200 millioner i året som Høyre her foreslår med 3 timer gratis i bommen, er det penger som vi sårt trenger inn i viktige prosjekter for byens befolkning.

Inntekter fra eiendomsskatt. Hardere beskatning av 2 – 3 – 4 bolig er viktig for å komme utleie og bolig spekulanter til livs. Da vi innførte eiendomsskatten førte dette til at vi fikk inn masse penger som vi har brukt inn i barnehager, aktivitetstilbud til barn og unge. Gratis aks og flere hundre nye lærere i skolen og masse annet. Dette er fordelingspolitikk i praksis.

Vi politikere har forsømt bolig politikken i mange år. Og vi må tilbake til kommunen som utbygger av boliger der man ser på ulike finansieringsmodeller. Det er flere steder i Europa som har bra prosjekter vi kan lære av. I Danmark og Wien. Vi må se på «leie til eie» prinsippet, se på muligheten av kommunen eier kanskje 20% av boligen så innskuddet blir mindre så vanlige folk har råd til å bo. Sånn det er i dag, «bor folk seg i hjæl». For når man betaler så mye for å bo som mange gjør i dag, så har man som oftest heller ikke råd til å sette av penger til sparing for å kunne kjøpe egen bolig. Bolig skal være trygt, og man skal kunne leve ved siden av.

Hun som sosialist ble bedt av en av de største kapitalistene om å vie dem. Og det viser jo at man har tillit. Og i samfunnet vårt er tillit utrolig viktig. Og det må vi ha for at demokratiet skal fungere. Men jeg vil påstå at vi har et demokratisk problem i Norge i dag. Det ser vi på den lave valgdeltakelsen blant annet. Jeg tror mye av grunnen til det er de stygge sakene vi har sett med politikere som gjør at folk mister tilliten. Folk føler ikke at de blir hørt eller hensyntatt. Spesielt disse metoo sakene og økonomiske utroskap sakene.

Arbeidslivet er viktig for å motvirke økende forskjeller i byen vår. Vi må fjerne profitt i velferden og heller satse på kommunale aktører i samarbeid med ideelle. Målet er å fjerne kommersielle aktører i velferden. Det gjelder også for bussen i Oslo. Derfor vil vi ta bussen tilbake i egenregi.
Sunniva Holmås MarianneBoregen - kred SV
Sunniva Holmås Eidsvoll og Marianne Borgen (SV)

Vi får nye trikken nå. Og hvis du kunne valgt mellom alle logoer i hele verden. Hvilken ville du da valgt?
Da ville jeg valgt den gamle sthalvard logoen. Du vet, den fine med alle fargene. Ikke at jeg ikke liker den nye logoen. Men den ble jo lagd for at vi skulle ha en logo for alle de ulike etatene i Oslo kommune. Og den er jo mer tilpassa på internett sider og sånt, og jeg syntes jo den er fin også. Men på de nye trikkene, ja da ville jeg valgt den samma logoen som jeg har på ordfører kjedet mitt.

Får en stor varm klem før hun jogger videre. Jeg må videre og møte noen FN delegater som står og venter på meg nå. Hun vinker og forsvinner mot t-banen, som seg hør og bør for en Ordfører som er glad i trikken, Sporveien og OSA.