LO utdanningsfond 2021 / 2022

Publisert av Linda 21.04.2021

Som medlem av et LO tilknytta forbund, har du også mulighet å søke LO sitt utdanningsfond om økonomisk støtte til studier. Så dersom du studerer eller er i ferd med å starte studier eller har akkurat starta, men fikk ikke søkt på de andre stipend ordningene vi har kan dette være en flott mulighet. Det er egne kriterier for tildeling av midler så les nøye. 

Skjermbilde 2021-04-21 kl. 11.50.27
Tildeling av stipend for studieåret 2021/2022

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfon-det og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år,
og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.
Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.
Søknadsfrist for stu-dieåret 2021/2022: Åpen frist

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)
Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår.

Kortere kurs : Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,-
pr.skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på www.lo.no og
blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.