Krav til partiene

Publisert av Ola 08.03.2018

looslologo1
Bli med å lage krav til partiene foran kommunevalget 2019
Foran kommunevalget i 2015 stilte LO i Oslo en rekke krav til Oslo-partiene. Kravene ble utformet som spørsmål som partiene ble bedt om å ta stilling til. Partienes svar på noen av de viktigste sakene ble publisert i et hefte som ble delt ut i valgkampen.
Bli med i arbeidsgruppene som skal lage krav til partiene:
Det skal nedsettes fire arbeidsgrupper for å lage krav til Oslo-partiene. Vi tar utgangspunkt i spørsmålene fra 2015. Arbeidet i gruppene blir en kombinasjon av å oppdatere krav som fortsatt skal være med, ta ut krav som er innfridd eller utdatert og komme med nye krav.
Arbeidsgruppene har følgende temaområder:
1. Barnehage, skole og utdanning, kultur og fritid.
2. Arbeid og næring, faglige rettigheter og sosial dumping, bolig, byutvikling og vedlikehold.
3. Rettferdig fordeling, fattigdom, sosialpolitikk, rusomsorg, helse og omsorg.
4. Kollektivtrafikk, infrastruktur, privatisering, konkurranseutsetting og kommunens naturressurser.
Bli med! Påmeldingsfristen er torsdag 12. april
Vi inviterer fagforeningene, representantskapet og utvalgene til å bli med i arbeidsgruppene. Meld deg/dere på til e-post post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 00. Arbeidsgruppene nedsettes 16. april, men det er mulig å etteranmelde deltakere.
Tidsplan:
- Arbeidsgruppene har oppstartsmøter i tidsrommet 25. april – 4 mai.
- Arbeidsgruppene må være ferdige med sine forslag innen 10. august.
- Representantskapet behandler og vedtar kravene 27. august.
Her kan du laste ned teksten over som brev.
Her kan du laste ned kravene LO i Oslo stilte til Oslo-partiene foran kommunevalget i 2015.
Ved spørsmål ta kontakt med oss på telefon 46 82 23 61 eller e-post post@lo-oslo.no.